Synoniemen

cliëntenraad
20 november 2018

De norm voor een verplichte cliëntenraad wordt verhoogd van 10 naar 25 zorgverleners. Dat is de uitkomst van een spannend debat in de Tweede Kamer, waardoor de eerste lijn grotendeels wordt uitgezonderd van de werking van de Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz). De KNMT, die zich samen met andere eerstelijnskoepels heeft ingezet voor deze uitkomst, is opgelucht.

13 september 2018

Kleinschalige zorgaanbieders binnen de eerste lijn moeten niet worden opgezadeld met een grote lastenverzwaring, zoals een cliëntenraad, als gevolg van de Wmcz. Dat is de voorlopige uitkomst van het debat over het wetsvoorstel Wmcz.

31 augustus 2018

Met het wetsvoorstel Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (Wmcz) wil minister Bruins van VWS de zeggenschap van patiënten formaliseren door zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners (inclusief ondersteunend personeel) te verplichten een cliëntenraad in het leven te roepen. Als eerstelijnsorganisaties vinden wij dit een zeer ongewenste ontwikkeling en pleiten voor een uitzonderingspositie van kleinschalige zorgaanbieders.

12 februari 2018

Een aantal beroepsorganisaties in de eerstelijnszorg, waaronder de KNMT, vraagt de Tweede Kamer kleinschalige eerstelijns zorgaanbieders te ontzien bij de beoogde verplichte invoering van een cliëntenraad. Die is namelijk onnodig en brengt enorme financiële en organisatorische lastenverzwaringen met zich mee.