Synoniemen

cao
13 mei 2019

De KNMT is op zoek naar een tandarts die in een klankbordgroep van FBZ wil meepraten over de cao Nederlandse Universiteiten. De voorbereidingen voor de nieuwe cao zijn op dit moment in volle gang. Wilt u meedenken tijdens het cao-proces en invloed uitoefenen op de onderhandelingen? Meld u dan aan!

01 november 2018

We zoeken een lid voor de cao-klankbordgroep voor de cao ziekenhuizen. In december start FBZ met de voorbereidingen voor de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) omdat de huidige eind maart afloopt.

19 januari 2018

Steeds meer werkgevers willen de invoering van een vijfjaarscontract, meldt De Telegraaf. Momenteel wordt de mogelijkheid voor zo’n contract incidenteel in sommige cao’s opgenomen, na overleg tussen werkgevers en vakbonden.

Speciaal voor tandartsen die onder een cao vallen heeft de KNMT zich aangesloten bij werknemersorganisatie FBZ. FBZ onderhandelt namens tal van (beroeps)verenigingen over de arbeidsvoorwaarden van een brede groep medici, paramedici en andere hoogopgeleide zorgverleners.