29 oktober 2019

De politiek wil dat minister Hugo de Jonge van VWS het aandeel niet-gecontracteerde zorg omlaag brengt. Vrijdag 25 oktober informeerde de minister de Tweede Kamer hierover met het ‘Wetsvoorstel bevorderen contracteren’. Zorgverleners vrezen voor het einde van de vrije artsenkeuze.

09 juli 2019

Tandartsen die bij Vecozo zijn aangesloten moeten een nieuwe aansluitovereenkomst tekenen. Dit is nodig omdat Vecozo in de loop der jaren is gegroeid en de nodige wet- en regelgeving is veranderd. De KNMT kan zich in de nieuwe overeenkomst vinden.

11 december 2018

Er is nieuwe informatie beschikbaar over de overeenkomsten implantologie 2019 van VGZ. Het gaat over de vergoeding van techniek- en materiaalkosten in 2019 en het aantal tot op heden gecontracteerde tandartsen/implantologen. De nieuwe informatie helpt bij het besluit om wel of niet een overeenkomst met VGZ aan te gaan.  

19 januari 2018

Steeds meer werkgevers willen de invoering van een vijfjaarscontract, meldt De Telegraaf. Momenteel wordt de mogelijkheid voor zo’n contract incidenteel in sommige cao’s opgenomen, na overleg tussen werkgevers en vakbonden.

Wilt u als tandarts in samenwerking met een kaakchirurg implantologische behandelingen aanbieden aan verzekerden bij VGZ? Zodat zij de geleverde zorg volledig vergoed krijgen, in plaats van 80%? Volg dan onderstaande stappen.