28 augustus 2019

Ouderen die financieel krap zitten, mijden met name de tandarts. Dit blijkt uit recent koopkrachtonderzoek van de ouderenorganisaties KBO-PCOB onder senioren. Van degenen die weleens zorg mijden, geeft 67 procent aan dat het om een bezoek aan de tandarts gaat.