21 juni 2019

In 2018 zijn er weer minder signalen van mogelijke zorgfraude in de mondzorg binnengekomen bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Dat staat in de Rapportage Signalen zorgfraude 2018. In totaal ging het voor de mondzorg om 69 signalen. In 2017 waren dat er nog een stuk meer, 108, en in 2016 110.

14 mei 2019

De KNMT is verheugd dat minister Bruins van Medische Zorg heeft besloten het hele wetsvoorstel inzake zorgfraude in te trekken. De minister heeft onvoldoende steun van de Eerste Kamer. De KNMT heeft vanaf het begin bezwaren gehad tegen het wetsvoorstel.

17 december 2018

Het wetsvoorstel dat zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meer mogelijkheden zou geven om fraude te bestrijden, heeft onvoldoende steun gekregen in de Eerste Kamer. De verwachting is dat Minister Bruins voor Medische Zorg het wetsvoorstel terugneemt om het aan te passen.

31 juli 2018

‘Het is zorgelijk dat het nieuwe conceptwetsvoorstel om zorgfraude aan te pakken een wettelijke plicht creëert tot het doorbreken van het beroepsgeheim.’ Zo heeft de KNMT gereageerd op de internetconsultatie rondom het wetsvoorstel Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg.

21 juni 2018

Uit de jaarlijkse controle- en fraudecijfers van Zorgverzekeraars Nederland blijkt dat de mondzorg in 2017 voor slechts 2 procent van de totale vastgestelde zorgfraude verantwoordelijk is. Dit is laag in vergelijking tot de meeste andere zorgsectoren.

14 juni 2018

Het afgelopen jaar is het aantal signalen van mogelijke zorgfraude in de mondzorg ten opzichte van 2016 licht gedaald, van 110 naar 108. Dit schrijft het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) in de Rapportage Signalen zorgfraude 2017.