14 mei 2019

De KNMT is verheugd dat minister Bruins van Medische Zorg heeft besloten het hele wetsvoorstel inzake zorgfraude in te trekken. De minister heeft onvoldoende steun van de Eerste Kamer. De KNMT heeft vanaf het begin bezwaren gehad tegen het wetsvoorstel.

17 december 2018

Het wetsvoorstel dat zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meer mogelijkheden zou geven om fraude te bestrijden, heeft onvoldoende steun gekregen in de Eerste Kamer. De verwachting is dat Minister Bruins voor Medische Zorg het wetsvoorstel terugneemt om het aan te passen.

31 juli 2018

‘Het is zorgelijk dat het nieuwe conceptwetsvoorstel om zorgfraude aan te pakken een wettelijke plicht creëert tot het doorbreken van het beroepsgeheim.’ Zo heeft de KNMT gereageerd op de internetconsultatie rondom het wetsvoorstel Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg.

21 juni 2018

Uit de jaarlijkse controle- en fraudecijfers van Zorgverzekeraars Nederland blijkt dat de mondzorg in 2017 voor slechts 2 procent van de totale vastgestelde zorgfraude verantwoordelijk is. Dit is laag in vergelijking tot de meeste andere zorgsectoren.

14 juni 2018

Het afgelopen jaar is het aantal signalen van mogelijke zorgfraude in de mondzorg ten opzichte van 2016 licht gedaald, van 110 naar 108. Dit schrijft het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) in de Rapportage Signalen zorgfraude 2017.

11 oktober 2017

Tijdens het BNR Zorgdebat ‘Fraude in de zorg: wat is de juiste diagnose?’ op 10 oktober, ging Harmke Pijpers in gesprek met verschillende gasten over omvang, oorzaken en mogelijke aanpak van fraude in de zorg. Ook KNMT-voorzitter Wolter Brands deed zijn zegje: want fraude bestrijden moet, maar zonder te ontaarden in een hetze tegen zorgverleners.