04 april 2019

Op 4 april heeft de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) de nieuwe HKZ-norm Mondzorg gepubliceerd. Deze vervangt de HKZ-norm voor tandartspraktijken (2005) en orthodontiepraktijken (2006). De vernieuwing vond plaats op initiatief van de KNMT.

01 februari 2019

Op initiatief van de KNMT heeft de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) de HKZ-norm Mondzorg vernieuwd. De nieuwe kwaliteitsnorm sluit beter aan bij kleinere praktijken en bij de manier waarop de mondzorgbranche om wil gaan met kwaliteit.