23 oktober 2017

De KNMT is op zoek naar casussen uit de mondzorg over kindermishandeling en huiselijk geweld. De casussen dienen om een nieuw afwegingskader te ontwikkelen en te testen. Het kader helpt tandartsen bij het kiezen van vervolgstappen als ze vermoeden dat een patiënt slachtoffer is van kindermishandeling en huiselijk geweld.

23 augustus 2017

Vrijdag 25 augustus verschijnt de nieuwste editie van het Nederlands tandartsenblad Nt, het eerste na de zomerstop. Daarin onder meer een artikel over de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld die wordt geactualiseerd, hulp bij het zelf testen van de kwaliteit van het unitwater en een interview over de Kennisagenda Mondzorg.

02 augustus 2017

In 2018 past de KNMT de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld tekstueel aan om een te enge interpretatie te voorkomen. Tot die tijd adviseert de KNMT de Meldcode te lezen in samenhang met haar standpunt.

11 juli 2017

Ongeveer een op de drie mondzorgpraktijken maakt nog geen gebruik van een meldcode bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ).

25 januari 2016

De KNMT sluit zich aan bij de artsenorganisaties die zich tegen de registratieplicht keren die staatssecretaris Van Rijn wil invoeren bij de aanpak van kindermishandeling.