23 oktober 2019

Hoe vaak komt peri-implantaire mucositis gemiddeld voor? En verschilt de bacteriële biofilmformatie op implantaten van de vorming van biofilm op natuurlijke elementen? Kom er alles over te weten met de nieuwe kennistoets Peri-implantaire infecties.

08 juli 2019

De Hoge Raad heeft op 7 juni 2019 een belangrijke uitspraak gedaan over de uitleg van het hinderpaalcriterium (artikel 13 Zvw). Zorgverzekeraars mogen 20 tot 25 procent generieke korting toepassen, indien verzekerden met een naturapolis naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder gaan. Dit betekent dat zorgverzekeraars hun huidige beleid kunnen voortzetten.

20 mei 2019

Je kon er dit jaar op de IDS in Keulen niet aan ontkomen: 3D-printing. Maar liefst 140 exposanten hadden op dit gebied iets te bieden. Maar hoe werkt deze techniek eigenlijk? En valt er op korte termijn een 3D-revolutie te verwachten?

17 mei 2019

In een kort geding dat verzekeraar VGZ tegen implantatenleverancier Straumann had aangespannen, heeft de rechter in het voordeel van VGZ geoordeeld. De inzet van het kort geding was dat Straumann alsnog een leveringsovereenkomst met VGZ zou moeten tekenen. De KNMT vindt het jammer en tegelijk zorgelijk dat de rechter tot deze uitspraak is gekomen.

26 april 2019

De KNMT is teleurgesteld over de reactie van de NZa op het handhavingsverzoek inzake het inkoopbeleid implantaten van VGZ. De NZa concludeert dat VGZ aan de zorgplicht voldoet. De informatie van VGZ aan de verzekerde is ook goed. Of de zorgverzekeraar voldoet aan de gestelde eisen met betrekking tot het zorginkoopproces wordt nog onderzocht.

18 april 2019

In de behandelstoel doen zich gelukkig slechts zelden ernstige calamiteiten voor. Ze zijn echter niet volledig uit te sluiten, bewijst een recent overlijden van een patiënt. De calamiteitencommissie die dit onderzocht, heeft op basis van haar bevindingen een dringend advies.

28 februari 2019

De KNMT heeft besloten om het overleg met VGZ over haar inkoopbeleid implantaten en de uitvoering daarvan in de overeenkomsten op te schorten.

14 februari 2019

VGZ betreurt het dat tandartsen in De Telegraaf zijn beschuldigd van het maken van woekerwinsten. Dat heeft de zorgverzekeraar aan de KNMT laten weten.

07 februari 2019

De KNMT overweegt juridische stappen te nemen tegen VGZ. De zorgverzekeraar bracht donderdag in De Telegraaf haar centrale inkoopbeleid voor implantaten onder de aandacht. Ze zet daarbij tandarts-implantologen weg alsof ze alleen maar bezig zijn met het realiseren van woekerwinsten. VGZ verdraait hiermee willens en wetens de feiten.

21 januari 2019

Hoe ziet de mondzorg eruit in 2030? In een serie interviews laat het NT de wetenschappelijke verenigingen hierover aan het woord. Volgens voorzitter Bart Polder van de NVOI heeft de professie ook in 2030 nog de regie over welk implantaat bij de patiënt wordt geplaatst.