Waterkwaliteit op peil

U volgt de instructies uit de richtlijn Infectiepreventie en die van de leverancier van uw behandelunit. Is dit voldoende voor het behoud van de waterkwaliteit? 

02 juli 2019

GGD-regio Hart voor Brabant heeft recent tandartsen een brief gestuurd over bescherming tegen Hepatitis B. Daarin stelt de GGD dat de norm zoals vermeld in de richtlijn Infectiepreventie voor mondzorgpraktijken afwijkt van het landelijke protocol.

27 februari 2019

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd start een toezichtsproject in de provincie Limburg dat speciaal gericht is op infectiepreventie en antibioticaresistentie. Tien sectoren in de zorg worden bezocht, waaronder ook mondzorgpraktijken.

21 januari 2019

Uit onderzoek van KNGF Geleidehonden blijkt dat er nog steeds tandartspraktijken zijn die de toegang ontzeggen aan mensen met een geleidehond. Volgens de KNMT is dit onnodig, aangezien tandartsen altijd van de richtlijn infectiepreventie mogen afwijken in het belang van de patiënt.

01 november 2018

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat beoordelen of tandartsen voldoende aandacht hebben voor de bescherming tegen hepatitis B in hun praktijk. Ze zal de komende tijd bij minimaal 30 praktijken onderzoeken hoe deze bescherming daar geregeld is.

11 september 2018

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is deze week een nieuwe vaccinatiecampagne tegen de Meningokokkenziekte gestart. De campagne is gericht op jongeren. Aanleiding is de toename van het type W van de ziekte. Tandartspraktijken hoeven geen speciale maatregelen te nemen.

23 april 2018

Uit overleg van de KNMT met de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd is gebleken dat tandarts-praktijkhouders doorgaans goed op de hoogte zijn van de verplichtingen omtrent vaccinatie tegen hepatitis B. Bij een controle kunnen ze echter veelal niet per individuele werknemer een vaccinatiebewijs en/of actuele HbsAg-test overleggen, iets dat de richtlijn Infectiepreventie wel voorschrijft. Wat moet u precies regelen?

Hier krijgt u inzicht in het beleid rond de afvoer en verwerking van afval.

HIer krijgt u inzicht in de werkwijze met steriel instrumentarium op de werktablet bij chirurgische ingrepen in de mondholte.

Hier krijgt u inzicht in de wijze van spoelen en desinfecteren van het waterleidingsysteem van de behandelunit en de manier van controle van de kwaliteit van het unitwater, om bijvoorbeeld legionella tegen te gaan.