Hier krijgt u inzicht in de ruimtelijke en logistieke randvoorwaarden ten aanzien van hygiëne bij een mondzorgbehandeling. Welke niet-klinische, patiëntgebonden handelingen (zoals met het patiëntendossier of de telefoon) kunnen plaatsvinden in de behandelruimte? En hoe zit het met het gebruik van consumpties in kritische ruimten?

Hier krijgt u inzicht in het beleid rond RDS-methodes (reiniging, desinfectie, sterilisatie) van instrumentarium, hol instrumentarium en de meerfunctiespuit, de procedure van ultrasoon reinigen en onderhoud van het apparaat daarvoor. U leest hier ook over thermodesinfectie en sterilisatie.

Reiniging en desinfectie van ruimtes, apparatuur, waaronder de behandelunit, en materialen vormt de basis van infectiepreventie - samen met handhygiëne en reinigen van het instrumentarium.

01 augustus 2016

Patiënten die afhankelijk zijn van een assistentiehond kunnen gewoon terecht bij de tandarts, vindt de KNMT.

27 juni 2016

Waar contact is tussen mensen, is er risico op het overdragen van ziektes. Dus ook in de mondzorgpraktijk.

06 april 2016

De KNMT heeft de herziene richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken geautoriseerd. Dat betekent dat tandartsen en hun team vanaf nu aan de slag kunnen met de implementatie van de richtlijn in de praktijk.