Synoniemen

  • automatisering
  • ICT
25 april 2018

Op 25 mei 2018 gaat de AVG in. Veel tandartsen bereiden zich daar al op voor. Lees de antwoorden op 5 vragen die de KNMT de afgelopen tijd kreeg.

05 februari 2018

Er is een nieuwe versie van het KNMT model verwerkings- en datalekkenregister beschikbaar.

12 januari 2018

Het webinar over de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor KNMT-leden is verplaatst naar woensdag 24 januari.

11 december 2017

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Die stelt strengere eisen aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. Wilt u aan de slag met de implementatie ervan in uw praktijk? Kom naar de speciale workshops voor KNMT-leden. 

01 oktober 2019

De KNMT krijgt af en toe meldingen van leden die het slachtoffer zijn geworden van ransomware. Criminele organisaties stelen daarmee röntgenfoto’s en patiëntendossiers en vragen vervolgens losgeld voor het vrijgeven ervan. Heeft u al maatregelen genomen?

05 oktober 2016

Vingerafdrukherkenning in een orthodontiepraktijk: de PvdA heeft er Kamervragen over gesteld aan de ministers Schippers (VWS) en Van der Steur (VenJ). Kan het afnemen van een vingerafdruk in praktijken met het oog op de privacy van de patiënt? De KNMT vindt van wel, mits grote zorgvuldigheid wordt betracht.

23 juni 2016

In de samenwerking met collega’s is het prettig om snel digitaal informatie te kunnen uitwisselen. Hiervoor zijn inmiddels tal van mogelijkheden. Maar, de zorgen rond de bewaking van privacy nemen toe. De KNMT werkt er hard aan om tandartsen te ondersteunen in het veilig uitwisselen van gegevens en ICT.

30 maart 2016

Hoe kun je als tandarts veilig en met respect voor de privacy van patiënten gegevens uitwisselen met andere zorgverleners? De KNMT is druk bezig met het inventariseren van de mogelijkheden en hoort ook graag over uw ervaringen.