Synoniemen

  • IGZ
  • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
06 november 2019

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat onderzoek doen naar de sturing op kwaliteit en veiligheid van zorg binnen mondzorgketens, zo heeft ze de KNMT laten weten.

16 augustus 2019

Onverkwikkelijk; een tandarts die met de noorderzon vertrekt en zijn patiënten aan hun lot overlaat. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) Amsterdam maakte korte metten met hem.

Praktijk op orde

De schrik van iedere tandarts: de Inspectie staat op de stoep. Na deze cursus weet u wat u kunt verwachten en hoe u kunt handelen. 

03 juni 2019

Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ontving in 2018 tot en met november 6652 meldingen. Dat meldt de IGJ in haar Klachtbeeld 2018. Van alle klachten hadden er 314 betrekking op de mondzorg. In 2017 waren dat er, over het gehele jaar, 464.

27 februari 2019

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd start een toezichtsproject in de provincie Limburg dat speciaal gericht is op infectiepreventie en antibioticaresistentie. Tien sectoren in de zorg worden bezocht, waaronder ook mondzorgpraktijken.

31 januari 2019

Het merendeel van alle mondzorgverleners is voldoende en aantoonbaar beschermd tegen Hepatitis B. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onder 39 tandartspraktijken. De IGJ heeft daarbij gekeken naar de bekendheid met en naleving van normen met betrekking tot vaccinatie tegen Hepatitis B. Ter ondersteuning van haar leden heeft de KNMT onder meer een 'Stappenplan HBV op orde’ ontwikkeld.

01 november 2018

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat beoordelen of tandartsen voldoende aandacht hebben voor de bescherming tegen hepatitis B in hun praktijk. Ze zal de komende tijd bij minimaal 30 praktijken onderzoeken hoe deze bescherming daar geregeld is.

14 augustus 2018

Uit onderzoek van de Inspectie voor de gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) blijkt dat de veiligheid, kwaliteit en deskundigheid op het gebied van röntgen in mondzorgpraktijken verbetering behoeven. De IGJ onderzocht deze drie thema’s bij 28 praktijken.

09 juli 2018

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft tandartspraktijk 0900Dentist in Amsterdam per 3 juli gesloten.

01 maart 2018

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd heeft bekendgemaakt waar ze op gaat letten in haar onderzoek naar het maken van röntgenfoto's bij kinderen. De komende periode gaat de Inspectie samen met de NZa op bezoek bij praktijken die bovengemiddeld veel van dergelijke foto’s maken.