17 oktober 2019

Zo tegen het einde van het jaar is het traditiegetrouw de tijd van de overzichten: welke wapenfeiten in het voordeel van de tandarts heeft de KNMT in 2019 behaald? Minstens even interessant is het om te weten wat er het komende jaar op stapel staat. Wij hebben dat vastgelegd in het Jaarplan 2020.

De KNMT is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland. We werken aan optimale omstandigheden waaronder onze ruim 10.000 leden hun werk kunnen doen. En we willen de beste mondzorg voor hun patiënten.