Synoniemen

  • jaaroverzichten
  • jaaroverzicht
21 mei 2019

Hoe ondersteunde de KNMT vorig jaar haar leden om alle inwoners van Nederland optimale mondzorg te bieden? Dat staat in het nu verschenen jaarverslag 2018 van de vereniging.

19 april 2018

De KNMT heeft haar jaaroverzicht 2017 gepubliceerd. Daarin staat waarmee de beroepsvereniging van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen zich vorig jaar bezig hield.

09 juni 2016

Wat deed de KNMT voor haar leden, de patiënt en de mondzorg in het algemeen in 2015? Dat staat in het onlangs verschenen jaarverslag van de beroepsvereniging.

De KNMT is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland. We werken aan optimale omstandigheden waaronder onze ruim 10.000 leden hun werk kunnen doen. En we willen de beste mondzorg voor hun patiënten.