Synoniemen

  • jeugd
  • kinderen
18 oktober 2019

Zorgverzekeraar CZ, de gemeente, lokale tandartsen en de KNMT slaan de handen ineen om meer kinderen op controle bij de tandarts te krijgen in Heerlen. Ouders van kinderen in deze stad die niet naar de tandarts zijn geweest, krijgen een brief van de zorgverzekeraar. Daarin roept de zorgverzekeraar ouders op hun kind alsnog de tandarts te laten bezoeken. Het gaat om een groep van 2.400 kinderen.

08 oktober 2019

De KNMT is blij dat de Tweede Kamer vandaag heeft ingestemd met een motie van D66 en CDA waarin minister Bruins wordt opgeroepen actie te ondernemen om meer kinderen naar de tandarts te krijgen. Ook denkt ze hierover graag mee met de minister.

11 september 2019

Zorgverzekeraars mogen ouders van wie kinderen niet naar de tandarts gaan er wel degelijk op wijzen dat mondzorg tot 18 jaar onder de basisverzekering valt. Dat heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bekendgemaakt. De zorgverzekeraars breken daarmee geen privacywetten, aldus de toezichthouder.

28 augustus 2019

Meer dan 40 procent van de ouders die door zorgverzekeraar DSW zijn aangeschreven omdat hun kind(eren) de afgelopen jaren niet, of niet regelmatig, naar de tandarts waren geweest, hebben gehoor gegeven aan de oproep. Dit heeft DSW laten weten aan de beroepsorganisaties binnen de mondzorg.

20 mei 2019

De mondgezondheid van met name jongvolwassenen laat nog te wensen over, blijkt uit het recente Signalement Mondzorg. Een brede samenwerking tussen tandartsen, zorgverzekeraars, overheden, jeugdgezondheidszorg en huisartsen kan tot verbetering leiden, aldus Zorginstituut Nederland (ZIN) en de KNMT. Het NT peilde enkele meningen in het veld.

25 april 2019

De KNMT heeft 500 exemplaren van het kinderboek ‘WiWi Wit - het leven van een kindertand’ gedoneerd aan de Voedselbank. Het servicecentrum in Houten, dat alle Voedselbanken in Nederland coördineert, nam de boekjes enthousiast in ontvangst en gaat ze verspreiden door het land.

16 april 2019

Het KIMO heeft de conceptrichtlijn Mondzorg voor Jeugdigen (module Diagnostiek en aanvullend onderzoek) onlangs opengesteld voor commentaar. In de richtlijn worden aanbevelingen gedaan voor de mondzorg voor kinderen tot 18 jaar. De commentaartermijn is inmiddels verstreken.

09 januari 2019

De petitie ‘Snoep en fris de schoolkantines uit’ van de stichting Toothcamp heeft nog meer handtekeningen nodig. Tandartsen wordt gevraagd de komende weken aandacht te geven aan de petitie in hun praktijk en deze ook te laten tekenen door patiënten. De benodigde materialen - waaronder de handtekeningenlijst en filmpje – worden hieronder beschikbaar gesteld.

08 januari 2019

De KNMT gaat graag in op een uitnodiging van het Zorginstituut Nederland (ZIN) om samen met mondzorgprofessionals en preventiedeskundigen te spreken over het bevorderen van de mondgezondheid van jeugdigen. Dit sluit aan bij het KNMT-pleidooi om het jeugdgebit vanuit breder perspectief te benaderen, waarbij aandacht voor gedrag centraal staat.

17 december 2018

Wat denkt u, de elektrische auto, is dat een vinding van de laatste jaren? Veel mensen menen van wel. Dit vervoermiddel werd echter al eind negentiende eeuw uitgevonden. Rond 1900 waren zelfs bijna alle auto’s elektrisch aangedreven. Wat dit met tandheelkunde te maken heeft? Eenzelfde hardnekkig misverstand bestaat er rond de schooltandarts.