26 november 2018

Voor een gezond gebit moeten ouders en kinderen zich meer bewust zijn van een goede mondgezondheid. Om dit te bereiken, streeft de KNMT een brede samenwerking na tussen tandartsen, zorgverzekeraars, overheden, jeugdgezondheidszorg en huisartsen. Hiermee sluit de KNMT zich aan bij de bevindingen en conclusies van het Signalement Mondzorg 2018 van het Zorginstituut Nederland (ZIN), waaruit blijkt dat de mondgezondheid van 11-, 17- en 23-jarigen stagneert of zelfs verslechtert.

25 april 2018

Wetenschappers maken zich zorgen: al 25 jaar neemt de cariës bij kinderen niet verder af. Ze wijzen vooral op een kleine groep met veel cariës. Kunnen Schotse en Scandinavische initiatieven om het kindergebit cariësvrij te houden, ons het goede voorbeeld geven?

26 februari 2018

Sinds 1 januari 2018 vergoeden zorgverzekeraars panorama-opnames (X21) voor de jeugd tot 18 jaar uitsluitend nog na een machtiging. De aanvraag kan via het Vecozo machtigingenportaal worden gedaan. Na het doorlopen van een ‘beslisboom’ volgt meteen toestemming of een afwijzing. De KNMT vindt dat iedere tandarts individueel moet kunnen beslissen of het maken van een OPG bij iemand jonger dan 18 jaar nodig is.

16 december 2016

Een op de vijf kinderen gaat niet op controle bij de tandarts, zo blijkt uit cijfers van Zilveren Kruis. De zorgverzekeraar en de KNMT maken zich zorgen en roepen ouders op om jaarlijks met hun kind naar de tandarts te gaan voor controle. Dan kun je gaatjes en ontstekingen voorkomen of op tijd ontdekken en ernstiger gebitsproblemen vermijden.