Synoniemen

  • KNMT
  • Dutch Dental Association
  • Royal Dutch Dental Association
20 juni 2018

De KNMT is van mening dat een mondzorgpraktijk pas een Functionaris Gegevensbescherming (FG) hoeft aan te stellen  vanaf vijftienduizend ingeschreven patiënten of als er gemiddeld meer dan vijftienduizend patiënten per jaar worden behandeld. Hiervoor pleit ze in een brief die ze op 15 juni aan de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gestuurd.

The KNMT, the Royal Dutch Dental Association, is the professional body for dentists, orthodontists and oral surgeons. We have been setting the standard for oral care in the Netherlands for over a century. We work to create optimal conditions for our over 10,000 members to perform their work. Of course we also want the best oral care for their patients.

De KNMT, oftewel de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen.

De KNMT is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland. We werken aan optimale omstandigheden waaronder onze ruim 10.000 leden hun werk kunnen doen. En we willen de beste mondzorg voor hun patiënten.