24 september 2019

Geduld is nou niet bepaald haar sterkste punt, geeft ze toe. Maar zodra tandarts-geriatrie Nelleke Bots-van ’t Spijker een patiënt in de stoel heeft, wordt ze de rust zelve. “Mondzorg voor ouderen vergt een andere aanpak.” Het NT liep een dagje met haar mee in verpleeghuis De Haven in Bunschoten.

10 september 2019

De KNMT houdt 30 september een informatieavond voor haar leden over Dental Robotics, die de mondzorg voor ouderen wil verbeteren met een innovatieve tandenborstel. KNMT-leden kunnen participeren in deze Delftse startup.

Asielzoekers maken aanspraak op tandheelkundige zorg op basis van de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). Voor volwassen asielzoekers gaat het hierbij om noodhulp. Voor kinderen tot 18 jaar wordt alle mondzorg vergoed volgens de basisverzekering. Tandartspraktijken kunnen zich aanmelden om mondzorg aan een asielzoeker te verlenen. Alleen tandartsen met een overeenkomst met RMA Healthcare krijgen zorg die valt onder de RMA vergoed.

Sommige patiëntgroepen verdienen speciale aandacht van de tandarts. De KNMT biedt tips en hulpmiddelen voor deze doelgroepen: