Synoniemen

  • KNMT ledenraad
  • KNMT-ledenraad
04 oktober 2019

De Nijmeegse student Jens Rutjes maakt het komende jaar deel uit van de ledenraad van de KNMT.

05 oktober 2018

De Groningse studente Amarins Rijpkema maakt het komende jaar deel uit van de ledenraad van de KNMT.

05 oktober 2018

Op vrijdag 28 september kwam de ledenraad in Nunspeet bijeen voor de 207e Algemene Vergadering (AV) van de KNMT. Belangrijke agendapunten waren de nieuwe contributiestructuur en het aantrekken van een vierde bestuurslid.

31 mei 2018

Vrijdag 15 juni vindt in Nieuwegein de 207e Algemene Vergadering van de KNMT plaats. Het bestuur van de KNMT, de 24 door de leden gekozen raadsleden én andere aanwezige leden wisselen er van gedachten over actuele thema’s in de mondzorg en nemen belangrijke verenigingsbesluiten.

20 april 2018

De eerste vergadering van de KNMT-ledenraad is een feit. Zowel deelnemers als bestuur kijken terug op een geslaagde eerste bijeenkomst, waarin een positieve sfeer en inhoudelijke discussies de boventoon voerden. 

06 april 2018

KNMT-leden uit de kiesgroep praktijkhoudende tandartsen in de afdelingen Utrecht Polderland en Regio Oost kunnen momenteel hun stem uitbrengen voor de laatste 2 zetels in de ledenraad van de vereniging.

19 april 2018
Utrecht
23 maart 2018

De leden van de KNMT hebben donderdag 22 maart tijdens de Algemene Vergadering (AV) ingestemd met een nieuwe verenigingsstructuur. Met de vernieuwing wil de vereniging de betrokkenheid van de leden vergroten, en wendbaarder en slagvaardiger worden. Belangrijk onderdeel van de nieuwe structuur is de invoering van een ledenraad.

24 november 2017

Tot en met 6 december worden, onder voorbehoud van goedkeuring door de AV, de laatste leden voor de Ledenraad van de KNMT gekozen: een gedifferentieerde tandarts en 8 praktijkhoudende tandartsen.

23 november 2017

In de nieuwe aflevering van Bits & Bites: 5 ZZP-tandartsen in de Ledenraad, brandbrief over de Wet langdurige zorg aan het ministerie van VWS en Noortje Trip van KNMT Ledenservice over de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling.