27 september 2018

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft half september een eindbod gedaan voor een nieuwe cao voor de universitaire medische centra. (UMC). Dit meldt de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ).

05 april 2018

Op zaterdagmiddag 26 mei, 2 en 16 juni organiseert de KNMT op 3 plaatsen in het land Get Connected. Een nieuw event speciaal voor tandartsen zzp’ers en tandartsen in loondienst.

Speciaal voor tandartsen die onder een cao vallen heeft de KNMT zich aangesloten bij werknemersorganisatie FBZ. FBZ onderhandelt namens tal van (beroeps)verenigingen over de arbeidsvoorwaarden van een brede groep medici, paramedici en andere hoogopgeleide zorgverleners.