Synoniemen

nza
26 september 2017

Met ingang van 1 januari 2018 verandert er een aantal zaken rondom parodontologische behandelingen. Zo zijn er niet langer verschillende tarieven voor tandartsen en mondhygiënisten. Ook zijn de prestatieomschrijvingen van initiële behandeling en de parodontale nazorg aangepast. Hoe zit dat?

04 september 2017

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert deze week de administratie van 18 tandartspraktijken. Deze praktijken vallen op omdat hun declaratiepatroon afwijkt van dat van hun collega’s. De NZa bekijkt ter plekke een aantal dossiers om hier een verklaring voor te vinden. Tijdens deze bezoeken kan de zorg aan patiënten gewoon doorgaan.

25 april 2017

De Nederlandse Zorgautoriteit stuurt ruim 500 tandartsen die hun patiënten goed informeren over hun behandeling een bedankkaart.

23 december 2015

Per 1 januari 2016 is een nieuwe regeling van kracht met betrekking tot de controles en administratie van zorgverzekeraars.