19 mei 2022 tot 21 mei 2022
Nijmegen

De kosten voor het volgen van een cursus in de KNMT-Academy zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Tandarts-praktijkhouders en tandartsen in loondienst hebben als werkgever en werknemer eveneens te maken met regels die voortvloeien uit het arbeidsrecht. Op deze pagina vind je meer informatie over de fiscale aftrekbaarheid van opleidingskosten en regels die voortvloeien uit het arbeidsrecht.

Sommige Nederlandse studenten kiezen ervoor hun opleiding Tandheelkunde in het buitenland te volgen, bijvoorbeeld omdat ze in Nederland niet zijn ingeloot.

De opleiding van een tandartsassistent staat of valt met de beschikbaarheid van een goede opleidingsplek of stageplaats. In de praktijk kampen veel opleidingen echter met een tekort aan geschikte plaatsen, waardoor het aantal studenten dat wordt opgeleid beperkt is.

Aankomend tandarts-specialisten die in Nederland de specialistenopleiding gaan volgen, moeten zich voorafgaand aan de start van de opleiding inschrijven in het opleidingsregister orthodontie (DMO) of kaakchirurgie (MKA) van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).

Hier vindt u informatie over erkenning als opleidingsinrichting of opleider.

De regelgeving voor opleiding en registratie van tandarts-specialisten berust op de Wet BIG en is nader uitgewerkt in de Regeling Specialismen Tandheelkunde en de daaruit voortvloeiende besluiten van het College Tandheelkunde Specialismen (CTS).

Neemt u binnenkort een nieuwe tandartsassistent in dienst? De KNMT vindt dat nieuw tot de arbeidsmarkt toetredende tandartsassistenten in het bezit zouden moeten zijn van een mbo-diploma Tandartsassistent. Zo wordt het opleidingsniveau van tandartsassistenten eenduidig, transparant en inzichtelijk voor de patiënt.

De opleiding tot tandartsassistent is een mbo-opleiding op niveau 4. De opleiding is erg praktijkgericht. Alles wat je leert oefen je meteen in de praktijk. Na het behalen van je diploma kun je dus zo aan de slag. 

Tandartsassistenten die zich extra willen bekwamen in preventie kunnen zich laten bijscholen tot preventieassistent.