19 april 2018

De KNMT heeft haar jaaroverzicht 2017 gepubliceerd. Daarin staat waarmee de beroepsvereniging van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen zich vorig jaar bezig hield.

12 april 2018

Het Kennisinstituut voor de Mondzorg (KIMO) heeft haar eerste drie klinische praktijkrichtlijnen (KPR’s) vastgesteld. Het gaat om richtlijnen die te maken hebben met implantaten: voor de behandeling van peri-implantaire infecties en voor plaatsing van implantaatgedragen protheses in de boven- en onderkaak.

16 februari 2018

Hoe kunnen gemeenten en eerstelijnszorgprofessionals meer natuurlijke partners worden? Wat kunnen zij voor elkaar betekenen en waar kunnen zij elkaar versterken? Die vragen stonden woensdag 14 februari centraal op het mede door de KNMT georganiseerde Eerstelijnsdebat ‘Gemeente & zorg, samen sterk’.

21 december 2017

De KNMT werpt de suggestie van NVM Mondhygiënisten dat tandartsen zich geen zorgen zouden maken om het kindergebit verre van zich. De vereniging voor mondhygiënisten stelt in een opinieartikel met die strekking tandartsen doelbewust in een negatief daglicht. Ze gaat daarmee volledig voorbij aan de inspanningen die duizenden tandartsen leveren om zo veel mogelijk kinderen op te laten groeien met een gezonde mond.

05 december 2017

Ruim een jaar geleden ging ‘De mond niet vergeten!’ van start. Doel van dit project is de mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen te verbeteren door een hechte samenwerking van mondzorgverleners, thuiszorgorganisaties en huisartsenpraktijken. Tandartsen en zorgmedewerkers zijn enthousiast en het project wordt verder uitgerold zodat het over een tijd in het hele land actief is.

30 november 2017

De mondgezondheid speelt op alle leeftijden een belangrijke rol voor de algemene gezondheid, dus moet er meer bewustzijn komen voor de rol van de tandarts in het hele zorgteam. Dat was de belangrijkste boodschap van de conferentie 'Integrated Care - Don't forget about the mouth' die op 29 november plaatsvond in het gebouw van het Europees Parlement in Brussel. De bijeenkomst was georganiseerd door de CED, de Europese lobbyorganisatie van  tandartsen, waar ook de KNMT lid van is.

22 november 2017

Er moet een einde komen aan de ongelijke behandeling tussen cliënten in de Wet langdurige zorg, die leidt tot verschillen in aanspraak op mondzorg. Die oproep aan het ministerie van VWS doet een aantal verenigingen in de mondzorg, waaronder de KNMT.

22 november 2017

Henk Donker is op 15 november benoemd tot erelid van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen (NWVT). Hij kreeg het erelidmaatschap voor zijn verdiensten voor de NWVT in het bijzonder en de mondzorg in het algemeen.

Binnen de mondzorg heeft Donker zijn sporen ruimschoots verdiend: momenteel is hij penningmeester van de KNMT en zet hij zich ook op internationaal niveau in voor de mondzorg.

11 november 2017

In de nieuwe aflevering van Bits & Bites: de KNMT bereidt zich voor op nieuwe wetgeving rondom radiologie vanaf februari 2018, 37 kandidaten voor de Ledenraad, een e-learning voor het omgaan met patiënten met dementie en een kijkje bij de Dental Management Game.

27 oktober 2017

In de nieuwe aflevering van Bits & Bites aandacht voor het Toothcamp-project op de Dutch Design Week, het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over ondervoeding bij ouderen, de Stichting Reprorecht en een onderzoek van de VvAA over bezieling van tandartsen.