08 september 2017

Wat moet er gebeuren om goede zorg voor de ongeveer 500.000 kwetsbare ouderen die nog thuis wonen te waarborgen? Die vraag stond donderdag 7 september centraal op het mede door de KNMT georganiseerde EerstelijnsCafé. Zorgverleners, bestuurders en politici wisselden er met elkaar over van gedachten.

06 oktober 2017
Heel Nederland
20 juni 2017

Er is een nieuwe versie van de App Risicoscan. Met deze app kunnen zorgverleners eenvoudig en snel gezondheidsrisico's bij ouderen signaleren, waaronder mondproblemen. De app kan in verpleeg- en verzorgingshuizen, wijkverpleging en thuiszorg gebruikt worden.

13 juni 2017

Het gaat slecht met de mondgezondheid van ruim 300.000 thuiswonende ouderen, zo stellen de koepelorganisaties in de mondzorg. Een groeiend probleem nu (kwetsbare) ouderen langer thuis blijven wonen. Een belangrijke reden is dat een groot deel van deze ouderen niet meer naar de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus gaat. In een land als Nederland mogen ouderen in hun laatste levensjaren geen last hebben van een slechte mondgezondheid waarvan de medische en sociale gevolgen groot zijn.

22 februari 2017

Taakherschikking, het tekort aan tandartsen en de mondzorg voor kwetsbare groepen: de Tweede Kamer en minister Schippers gingen er deze week met elkaar over in gesprek. 

02 februari 2017

Met het oog op de verkiezingen in maart roepen  de ANT, KNMT, NVM-mondhygiënisten, NVIJ en ONT de politiek op extra oog te hebben voor mondzorg voor kwetsbare ouderen. Ze stuurden daartoe gezamenlijk een brief aan de lijsttrekkers van de politieke partijen.

10 januari 2017

De KNMT is op zoek naar ‘best practices’ in de mondzorg, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking rondom jeugd, ouderen of mensen met diabetes. Heeft u hierin succesvolle stappen gezet en wilt u anderen ervan laten meeprofiteren? Dan horen we graag van u!

04 januari 2017

De ANWB is gestart met de landelijke uitrol van AutoMaatje, een vervoersservice waarbij vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. Bijvoorbeeld om ouderen naar de tandarts te brengen.

14 december 2016

Minister Schippers van VWS gaat om tafel met alle stakeholders uit de mondzorg om taakherschikking nader te bespreken. Dat stelt ze in een brief ter voorbereiding op een overleg van de Tweede Kamer over mondzorg op 21 februari 2017.

14 december 2016

Op 1 januari aanstaande gaan 12 nieuwe regio’s van start met het project ‘De mond niet vergeten!’ Daarin werken thuiszorg, huisartsen en mondzorgverleners samen om de mondgezondheid van kwetsbare ouderen te verbeteren.