30 juni 2016

Een groot aantal partijen, waaronder de KNMT, gaat samen werken aan het verbeteren van de mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen. Een speciaal programma moet ervoor zorgen dat zo veel mogelijk mensen oud worden met een goed eigen gebit, of zo lang mogelijk goed kunnen blijven kauwen met een kunstgebit. Dat draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven.

01 juni 2016

Wilt u met uw mondzorgpraktijk de dienstverlening aan ouderen verbeteren? Zodat u beter kunt inspelen op deze sterk groeiende groep patiënten? De KNMT zet 9 handige stappen, tips en hulpmiddelen voor u op een rijtje. Hoe meer punten u in de loop van de tijd afvinkt, hoe toegankelijker u voor uw oudere patiënt bent.

17 mei 2016

Hoe kunnen tandartsen ervoor zorgen dat andere eerstelijns zorgverleners weten waar ze op moeten letten bij de mondgezondheid van ouderen? Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat anderen meer weten van het verband tussen een gezonde mond en een gezond lijf en leven? En hoe kan de onderlinge samenwerking daaraan bijdragen? Vier tandartspraktijken die meededen aan de KNMT-pilot Samenwerking in de wijk zochten dat uit.

13 april 2016

Een groot aantal partijen in de mondzorg, het ministerie van VWS en consumentenorganisaties werken in 2016 samen aan betere mondzorg voor kwetsbare en thuiswonende ouderen. Dit jaar starten daartoe vier zogenaamde interventies.

11 april 2016

De  helft van de 75-plussers komt niet meer regelmatig op controle bij de tandarts, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Wie zijn precies de ouderen die niet meer naar de tandarts gaan, waarom is dat en hoe krijg je ze als praktijk weer in beeld en kun je ze stimuleren terug op controle te komen? Die vragen stonden afgelopen najaar centraal bij vier tandartspraktijken die meededen aan de pilot Ouderen in beeld.

15 maart 2016

Lagere inkomensgroepen bezoeken minder vaak een tandarts dan hogere, zo blijkt uit maandag door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd onderzoek. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) herkent de bevindingen helaas en maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van de mondzorg. De beroepsvereniging doet een dringend appèl op eerstelijns zorgverleners, zorgverzekeraars, de overheid en politiek hun rol te pakken in het aanpakken van het probleem.

25 januari 2016

Speciaal voor in de wachtkamer van de huisarts heeft de KNMT een flyer voor ouderen ontwikkeld met tips voor  een goede mondzorg.

21 december 2015

De KNMT heeft een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd in de modelovereenkomsten voor tandartsen die samenwerken met Wlz-instellingen, zoals verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten. 
 

28 december 2015

Hoe kunnen zorgverleners onderling, en zorgverleners en patiënten, beter samenwerken? En hoe kan deze samenwerking in het bijzonder leiden tot betere mondzorg voor kwetsbare ouderen?
 

Alles wat u moet weten voor het behoud van een goede mondgezondheid bij het ouder worden staat in Het Poetsboek van De Mond Niet Vergeten!