29 juli 2019

Nu steeds meer tandartsen en praktijken zich laten visiteren is de KNMT op zoek naar extra hoofdvisiteurs. Iets voor u?

02 mei 2019

Voor een grote groep tandartsen geldt dat zij per 1 juli aanstaande hun registratie bij het KRT moeten verlengen. Een van de eisen die het KRT aan de herregistratie stelt, is meedoen aan visitatie.

Met KNMT-Praktijkvisitatie voor de mondzorg kunt u op een vertrouwde en veilige manier reflecteren op het zorgverleningsproces.