20 december 2018

Wat móet u weten om als tandarts, orthodontist of kaakchirurg een goed begin van 2019 te kunnen maken? Bekijk het overzicht.

31 januari 2018

De kans dat u ooit geconfronteerd wordt met een agressieve, schreeuwende patiënt die u bedreigt of zelfs geweld tegen u gebruikt, is gelukkig niet groot. Maar wat als u dat wel overkomt? Dan bent u blij als u weet hoe te handelen, toch? Bekijk 6 tips.

12 januari 2018

Flauwvallen, een aanval van hypoglycemie krijgen of zelfs een hartaanval: een patiënt kan plotseling onwel worden terwijl hij in de behandelstoel ligt. Als u weet wat u moet doen, kan dat levens redden – daarom 5 handige tips.

12 januari 2018

Werkt u als ZZP-tandarts? Ook dan moet u voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hoe u dat precies kunt doen, staat op een rijtje in de ‘Handreiking Wkkgz voor Zzp’ers in de mondzorg’.

08 januari 2018

Geef uw commentaar op de conceptrichtlijn  ‘Diagnostiek, preventie en behandeling van peri-implantaire Infecties’ van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO).

30 januari 2018

Zorgverzekeraars gaan vanaf 1 april 2018 zogenaamde samenloopcontroles uitvoeren. Ze kijken vanaf dat moment of ingediende declaraties voor de basisverzekering niet ten laste van de Wet langdurige zorg (Wlz) hadden moeten komen.

15 december 2017

De Praktijkagenda 2019 is verschenen. In deze agenda kunnen tandartsenpraktijken afspraken met patiënten in 2019 vastleggen. De naam Praktijkagenda is nieuw; voorheen heette deze uitgave het Patiëntenboek.

Bent u door ziekte of door een andere onvoorziene situatie op zoek naar een waarnemer? Neem contact op met Ledenservice.

06 december 2017

Bent u (deels) gestopt met praktiseren of heeft u nog vrije uren en wilt u in dringende gevallen af en toe een collega waarnemen? Meld u dan aan bij de KNMT als waarnemer-bij-calamiteiten.

De KNMT geeft elk jaar een Praktijkagenda uit. Alle bij de KNMT aangesloten tandartsen met een praktijkmodule kunnen deze kosteloos bestellen.