12 januari 2018

Werkt u als ZZP-tandarts? Ook dan moet u voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hoe u dat precies kunt doen, staat op een rijtje in de ‘Handreiking Wkkgz voor Zzp’ers in de mondzorg’.

08 januari 2018

Geef uw commentaar op de conceptrichtlijn  ‘Diagnostiek, preventie en behandeling van peri-implantaire Infecties’ van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO).

30 januari 2018

Zorgverzekeraars gaan vanaf 1 april 2018 zogenaamde samenloopcontroles uitvoeren. Ze kijken vanaf dat moment of ingediende declaraties voor de basisverzekering niet ten laste van de Wet langdurige zorg (Wlz) hadden moeten komen.

15 december 2017

De Praktijkagenda 2019 is verschenen. In deze agenda kunnen tandartsenpraktijken afspraken met patiënten in 2019 vastleggen. De naam Praktijkagenda is nieuw; voorheen heette deze uitgave het Patiëntenboek.

Bent u door ziekte of door een andere onvoorziene situatie op zoek naar een waarnemer? Neem contact op met Ledenservice.

De KNMT geeft elk jaar een Praktijkagenda uit. Alle bij de KNMT aangesloten tandartsen met een praktijkmodule kunnen deze kosteloos bestellen. 

Hier vindt u een overzicht van verenigingen en instellingen in de mondzorg.

Hier vindt u een overzicht van mbo-instellingen die opleidingen tot tandartsassistent aanbieden.

Hier vindt u de contactgegevens van de academische opleidingen Tandheelkunde en HBO-opleidingen Mondzorgkunde.

Hier vindt u de contactgegevens van zorgverzekeraars.