13 oktober 2017

De NZa heeft recent een wegwijzer opgesteld waarin de bekostigingsmogelijkheden staan waarbinnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken kunnen maken over e-health. Op deze manier wil de NZa de inzet van e-health stimuleren. In de wegwijzer wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden in de mondzorg.

04 september 2017

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert deze week de administratie van 18 tandartspraktijken. Deze praktijken vallen op omdat hun declaratiepatroon afwijkt van dat van hun collega’s. De NZa bekijkt ter plekke een aantal dossiers om hier een verklaring voor te vinden. Tijdens deze bezoeken kan de zorg aan patiënten gewoon doorgaan.

08 december 2016

Vanaf 1 januari 2017 wijzigt het ministerie van VWS de eigen bijdrage-structuur voor implantaatgedragen gebitsprotheses. Door de wijzigingen is het innen van de eigen bijdrage lastig omdat voor de prestatie J50 meerdere percentages van toepassing zijn.