De opleiding van een tandartsassistent staat of valt met de beschikbaarheid van een goede opleidingsplek of stageplaats. In de praktijk kampen veel opleidingen echter met een tekort aan geschikte plaatsen, waardoor het aantal studenten dat wordt opgeleid beperkt is.

13 januari 2017
Ede
08 november 2015
Locatie: Ede

'Tandarts' is een beschermde titel. Zolang er geen BIG registratie is mag die titel dus niet gevoerd worden. De wet bepaalt dat in principe alleen tandartsen zelfstandig bepaalde ‘voorbehouden handelingen’ mogen verrichten. De tandarts kan ‘voorbehouden handelingen’ waartoe hij zelf bevoegd is, onder bepaalde voorwaarden wel overdragen aan anderen zoals tandarts- en preventieassistenten.

Tandartsassistenten die zich extra willen bekwamen in preventie kunnen zich laten bijscholen tot preventieassistent.

In Nederland werken ruim 2.000 preventieassistenten.