23 mei 2019

Op 25 mei 2019 is het een jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – die de bescherming van persoonsgegevens regelt - van kracht ging. De invoering hiervan leverde mondzorgpraktijken het nodige werk op. Ook ontstonden er enkele privacy-mythes rondom de verplichtingen die vanuit de AVG zouden voortkomen. Drie daarvan worden hier weerlegd.

14 mei 2019

De KNMT is verheugd dat minister Bruins van Medische Zorg heeft besloten het hele wetsvoorstel inzake zorgfraude in te trekken. De minister heeft onvoldoende steun van de Eerste Kamer. De KNMT heeft vanaf het begin bezwaren gehad tegen het wetsvoorstel.

28 maart 2019

Weet u of u verplicht bent een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen? En wat die functie inhoudt en hoe u een functionaris vindt?

Mondzorgpraktijken zijn in bepaalde situaties verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de praktijk toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wanneer is een mondzorgpraktijk verplicht een FG aan te stellen? En wat houdt deze functie in? En wie kan er als FG aangesteld worden? Op deze pagina staan adviezen en mogelijkheden voor het aanstellen van een FG.

17 december 2018

Het wetsvoorstel dat zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meer mogelijkheden zou geven om fraude te bestrijden, heeft onvoldoende steun gekregen in de Eerste Kamer. De verwachting is dat Minister Bruins voor Medische Zorg het wetsvoorstel terugneemt om het aan te passen.

06 december 2018

In antwoord op vragen van de KNMT heeft de Autoriteit Persoonsgegevens duidelijk gemaakt dat gezondheidsgegevens die nodig zijn om aan een patiënt verleende zorg in rekening te brengen, aan deze bedrijven mogen worden verstrekt.

31 juli 2018

‘Het is zorgelijk dat het nieuwe conceptwetsvoorstel om zorgfraude aan te pakken een wettelijke plicht creëert tot het doorbreken van het beroepsgeheim.’ Zo heeft de KNMT gereageerd op de internetconsultatie rondom het wetsvoorstel Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg.

Hoe gaat de KNMT om met uw privacy?

08 juni 2018

De nieuwe privacywet AVG geeft patiënten meer rechten ten aanzien van het verwerken van persoonlijke gegevens. Zo heeft een patiënt er recht op dat een tandarts desgewenst zijn gegevens vernietigd. Maar geldt dat ook voor het medisch dossier? En voor financiële gegevens van wanbetalers?

01 juni 2018

Op tandartsen en tandartsspecialisten, die tevens werkgever zijn, rust op grond van de AVG een informatieplicht. Zij kunnen aan deze informatieplicht voldoen door de KNMT-privacyverklaring aan hun personeel ter beschikking te stellen. Hoe pakt u dit aan?