22 december 2017

Steeds meer tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen maken gebruik van ZorgMail. In totaal zijn er nu meer dan 2.400 mailboxen. Dat waren er op 1 januari 2017 nog minder dan 1.000. ZorgMail maakt het mogelijk veilig medisch-inhoudelijke informatie uit te wisselen.

11 december 2017

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Die stelt strengere eisen aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. Wilt u aan de slag met de implementatie ervan in uw praktijk? Kom naar de speciale workshops voor KNMT-leden. 

24 januari 2018
Online (vanuit huis te volgen)
03 november 2017

In de nieuwe aflevering van Bits & Bites: de 9-jarige Sara Nijman schreef een boekje over de sluiting van de kaak bij schisis, nieuwe regelgeving omtrent privacy en informatiebeveiliging op komst, richtlijnen over orthodontie in de maak en stoppen-met-roken-advies van de tandarts werkt, blijkt uit onderzoek. 

13 december 2017
online (vanuit huis te volgen)
21 juni 2017

Databedrijven worden steeds machtiger, iedereen is opjacht naar de sleutel tot ‘big data’ en persoonsgegevens zijn daarbij de heilige graal. Vandaar dat nieuwe wetgeving de zeggenschap van mensen over hun gegevens gaat versterken. Dat heeft ook gevolgen voor tandartspraktijken.

05 oktober 2016

Vingerafdrukherkenning in een orthodontiepraktijk: de PvdA heeft er Kamervragen over gesteld aan de ministers Schippers (VWS) en Van der Steur (VenJ). Kan het afnemen van een vingerafdruk in praktijken met het oog op de privacy van de patiënt? De KNMT vindt van wel, mits grote zorgvuldigheid wordt betracht.