11 december 2017

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Die stelt strengere eisen aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. Wilt u aan de slag met de implementatie ervan in uw praktijk? Kom naar de speciale workshops voor KNMT-leden. 

11 januari 2018
Online (vanuit huis te volgen)
03 november 2017

In de nieuwe aflevering van Bits & Bites: de 9-jarige Sara Nijman schreef een boekje over de sluiting van de kaak bij schisis, nieuwe regelgeving omtrent privacy en informatiebeveiliging op komst, richtlijnen over orthodontie in de maak en stoppen-met-roken-advies van de tandarts werkt, blijkt uit onderzoek. 

13 december 2017
online (vanuit huis te volgen)
21 juni 2017

Databedrijven worden steeds machtiger, iedereen is opjacht naar de sleutel tot ‘big data’ en persoonsgegevens zijn daarbij de heilige graal. Vandaar dat nieuwe wetgeving de zeggenschap van mensen over hun gegevens gaat versterken. Dat heeft ook gevolgen voor tandartspraktijken.

02 maart 2017

De KNMT krijgt opnieuw meldingen van leden die het slachtoffer zijn geworden van ransomware. Criminele organisaties stelen daarmee röntgenfoto’s en patiëntendossiers en vragen vervolgens losgeld voor het vrijgeven ervan. Heeft u al maatregelen genomen?

25 januari 2017

Verschillende tandartsen zijn de afgelopen tijd de dupe geworden van criminele organisaties die röntgenfoto’s en patiëntendossiers gijzelen. Ze doen dat met behulp van zogenaamde ransomware. De praktijk moet vervolgens losgeld betalen om de gegevens terug te krijgen. Wapen u tegen deze vorm van cybercriminaliteit!

12 januari 2017

Wilt u veilig gegevens van uw patiënten uitwisselen met collega’s? Dan raadt de KNMT u ZorgMail aan. Het kortingsaanbod voor leden van de KNMT is nu verlengd tot en met 31 juli 2017.

10 januari 2017

In 2016, het eerste jaar dat organisaties verplicht zijn datalekken te melden, zijn er bijna 5.500 meldingen binnengekomen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Een organisatie die een incident niet binnen 72 uur meldt, kan een boete krijgen tot 820.000 euro of tien procent van de jaaromzet.

01 december 2016

ICT, ofwel informatie– en communicatietechnologie, neemt in onze samenleving een steeds belangrijker plaats in. Daardoor neemt het risico toe dat onbevoegden er misbruik van maken door bijvoorbeeld gedigitaliseerde persoonsgegevens te stelen. Door middel van wetgeving probeert de overheid die risico’s in te perken. Dat raakt ook tandartsen, dus vraagt de KNMT via een project bij haar leden aandacht voor de noodzaak hun systemen goed te beveiligen en datalekken te melden.