25 november 2019

Wie is verantwoordelijk voor de omstandigheden om stralingshandelingen veilig uit te kunnen voeren? Wat is de maximale effectieve stralingsdosis die een assistent mag oplopen? Beantwoord deze en 40 andere vragen met de kennistoets radiologie en check jouw kennis.

05 november 2019

Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) heeft de nieuwe klinische praktijkrichtlijn Mondzorg voor Jeugdigen module Diagnostiek vastgesteld. De belangrijkste doelstelling van deze richtlijn is bewustwording van het doelmatig gebruik van röntgenopnamen in de mondzorg bij de jeugd tot 18 jaar.

16 oktober 2019

Mondzorgpraktijken moeten voor 6 februari 2020 hun röntgenapparatuur geregistreerd hebben bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Ook als de apparatuur in het verleden al is aangemeld.

Opfriscursus TMS tandheelkunde (basis)

Met het volgen van deze opfriscursus is uw kennis op het gebied van stralingshygiëne weer up-to-date en blijft u bevoegd om röntgenfoto's te maken.

05 juni 2019

De KNMT Academy heeft nieuwe data en locaties ingepland voor de opfriscursus toezichthoudend medewerker stralingsbescherming tandheelkunde (TMS) voor tandartsen. Met het volgen van deze cursus en de aanvullende kennistoets voldoen tandartsen aan de verplichte nascholingsuren.

16 januari 2019

De KNMT Academy organiseert ook dit jaar weer de ‘Opfriscursus toezichthoudend medewerker stralingsbescherming tandheelkunde (basis)’ voor tandartsen en de 'Opfriscursus stralingsbescherming' voor assistenten. Met het volgen van deze cursus en de aanvullende kennistoets voldoen tandartsen en assistenten aan de verplichte nascholingsuren.

13 september 2018

Wat moet u allemaal regelen om te voldoen aan de herziene richtlijn Tandheelkundige radiologie? Tijdens het online webinar van de KNMT Academy op 10 oktober komt u alles te weten over de wijzigingen in de richtlijn  en hoe u deze doorvoert in uw praktijk.

10 september 2018

Tandartsen moeten ervoor zorgen dat zij hun administratie met betrekking tot röntgenfoto’s bij kinderen goed bijhouden. Dat stelt de KNMT naar aanleiding van de resultaten van een onderzoek daarnaar door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

22 augustus 2018

Volgens het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs), dat 6 februari dit jaar van kracht werd, geldt een registratieplicht voor het gebruik van röntgentoestellen (voorheen meldingsplicht) en een vergunningsplicht voor het gebruik van Conebeam CT-toestellen. Door casuïstiek is nu duidelijk hoe de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) met registratie en vergunning omgaat.

14 augustus 2018

Uit onderzoek van de Inspectie voor de gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) blijkt dat de veiligheid, kwaliteit en deskundigheid op het gebied van röntgen in mondzorgpraktijken verbetering behoeven. De IGJ onderzocht deze drie thema’s bij 28 praktijken.