11 januari 2018

Er is nieuwe regelgeving op het gebied van radiologie op komst. Met ingang van 6 februari 2018 treedt het Besluit Basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) in werking. Dit heeft gevolgen voor mondzorgpraktijken.

11 november 2017

In de nieuwe aflevering van Bits & Bites: de KNMT bereidt zich voor op nieuwe wetgeving rondom radiologie vanaf februari 2018, 37 kandidaten voor de Ledenraad, een e-learning voor het omgaan met patiënten met dementie en een kijkje bij de Dental Management Game.

02 november 2017

Momenteel ontwikkelen de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (KIMS) twee richtlijnen voor orthodontie: één rondom retentie en één rondom röntgen. De richtlijnen zijn in concept klaar en nu opengesteld voor commentaar.

24 augustus 2017

Als toezichthoudend tandarts-stralingsdeskundige bent u verantwoordelijk voor de stralingsbescherming binnen de praktijk. Het bijhouden van de kennis over stralingsbescherming binnen de tandheelkundige radiologie, door middel van periodieke nascholing, is daarbij vereist. De KNMT-Academy helpt u daarbij.

Inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezoeken regelmatig mondzorgpraktijken. Zo beoordeelt de inspectie momenteel of praktijken voldoen aan de normen om röntgenfoto's te maken. Hoe gaat u het beste om met een inspectiebezoek?