Overzicht van klinische en algemene praktijkrichtlijnen en gerelateerde producten (praktijkwijzers, protocollen etc.), die door de KNMT gemaakt en/of geautoriseerd zijn.

03 november 2017

In de nieuwe aflevering van Bits & Bites: de 9-jarige Sara Nijman schreef een boekje over de sluiting van de kaak bij schisis, nieuwe regelgeving omtrent privacy en informatiebeveiliging op komst, richtlijnen over orthodontie in de maak en stoppen-met-roken-advies van de tandarts werkt, blijkt uit onderzoek. 

02 november 2017

Momenteel ontwikkelen de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (KIMS) twee richtlijnen voor orthodontie: één rondom retentie en één rondom röntgen. De richtlijnen zijn in concept klaar en nu opengesteld voor commentaar.

13 april 2017

Een werkgroep van tandartsen, anesthesiologen en arbo-deskundigen heeft de voorwaarden voor het veilig toepassen van lachgas vastgelegd.

12 april 2017

Inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaan de komende maanden een groot aantal mondzorgpraktijken bezoeken. Zij gaan beoordelen of de praktijken voldoen aan de normen om röntgenfoto's te maken.

01 februari 2017

Het NHG heeft de behandelrichtlijn voor endocarditis-profylaxe, de preventieve toediening van antibiotica aan patiënten met bepaalde hartafwijkingen, aangepast.

In deze module krijgt u inzicht in de ruimtelijke en logistieke randvoorwaarden ten aanzien van hygiëne bij een mondzorgbehandeling; welke niet-klinisch patiëntgebonden handelingen (met patiëntendossier, telefoon) kunnen plaatsvinden in de behandelruimte; het niet toegestane gebruik van consumpties in kritische ruimten.

In deze module krijgt u inzicht in het beleid rond RDS-methodes (reiniging, desinfectie, sterilisatie) van instrumentarium, hol instrumentarium en de meerfunctiespuit. De procedure van ultrasoon reinigingen en onderhoud van het apparaat daarvoor. 

27 juni 2016

Waar contact is tussen mensen, is er risico op het overdragen van ziektes. Dus ook in de mondzorgpraktijk.

01 juni 2016

Er komt één instituut voor de ontwikkeling van richtlijnen in de mondzorg. De Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV) en de beroepsorganisaties KNMT en ANT hebben hierover overeenstemming bereikt.