17 april 2019

Het KIMO heeft de klinische praktijkrichtlijn Antitrombotica opengesteld voor commentaar. Tot en met woensdag 29 mei kunt u uw reactie geven op deze richtlijn, waarin aanbevelingen worden gedaan voor bloedige tandheelkundige ingrepen en dento-alveolaire chirurgie bij patiënten die antitrombotica gebruiken.

10 april 2019

Het KIMO heeft de klinische praktijkrichtlijn Wortelcariës bij ouderen opengesteld voor commentaar. Tot en met dinsdag 21 mei kunt u uw reactie geven op deze richtlijn, waarin aanbevelingen worden gedaan voor de mondzorg bij (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen.

16 april 2019

Nog tot en met donderdag 25 april kunt u reageren op de klinische praktijkrichtlijn Mondzorg voor Jeugdigen (module Diagnostiek en aanvullend onderzoek). Het KIMO heeft deze conceptrichtlijn onlangs opengesteld voor commentaar. In de richtlijn worden aanbevelingen gedaan voor de mondzorg voor kinderen tot 18 jaar.

01 april 2019

De KNMT wijst haar leden erop dat de gegevens van gebruikt lichaamseigen donormateriaal 30 jaar moeten worden bewaard. De beroepsorganisatie doet dit op basis van een IGJ-onderzoek, waaruit blijkt dat die bewaartermijn in de mondzorg vaak korter is.

14 maart 2019

Het Kwaliteitsinstituut Mondzorg (KIMO) heeft 3 jaar na de oprichting 3 klinische praktijkrichtlijnen opgeleverd, en de volgende 4 zijn zo goed als gereed. KIMO heeft zich gevestigd als instituut, menen betrokkenen, dus is het nu tijd om naar de toekomst te kijken.

31 januari 2019

De NVvE komt met een compacte samenvatting van de onlangs door haar gepubliceerde Richtlijn Endodontische Diagnostiek en Behandeling (2018).

02 januari 2019

De meeste klachten en schadeclaims die tandartsen krijgen, gaan over wortelkanaalbehandelingen. Dat blijkt uit eigen onderzoek van RTL Nieuws.

15 november 2018

Momenteel wordt de richtlijn Parodontologie - oftewel het 'paro-protocol' - vernieuwd. Nog tot 30 november kunt u reageren op het concept. Belangrijkste wijziging is dat de Dutch Periodontal Screening Index (DPSI) wordt vervangen door de Periodieke Parodontale Screening (PPS). Deze screening is simpeler; ze is niet langer bedoeld om een diagnose te stellen maar om mogelijke vervolgstappen aan te geven.

30 augustus 2018

Gezocht: leden die het leuk vinden om hun kennis en ervaring in te brengen bij het de ‘inhoudelijk’ actualiseren van KNMT-richtlijnen en aanverwante producten. 

25 juli 2018

De KNMT heeft de herziene richtlijn Tandheelkundige radiologie geautoriseerd. Dat betekent dat tandartsen vanaf nu aan de slag kunnen met de implementatie van de richtlijn in de praktijk.