Lachgas

Het gebruik van lachgas in de mondzorgpraktijk is in opmars. Het zorgt ervoor dat extreem angstige patienten, of patienten met een lichamelijke of verstandelijke beperking, zich comfortabeler voelen en beter te behandelen zijn. Het is, mits juist toegepast, een middel dat veilig bij kinderen en volwassenen kan worden gebruikt.

13 april 2017

Een werkgroep van tandartsen, anesthesiologen en arbo-deskundigen heeft de voorwaarden voor het veilig toepassen van lachgas vastgelegd.

12 april 2017

Inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaan de komende maanden een groot aantal mondzorgpraktijken bezoeken. Zij gaan beoordelen of de praktijken voldoen aan de normen om röntgenfoto's te maken.

01 februari 2017

Het NHG heeft de behandelrichtlijn voor endocarditis-profylaxe, de preventieve toediening van antibiotica aan patiënten met bepaalde hartafwijkingen, aangepast.

17 november 2016

De commentaarronde op de vernieuwde richtlijn Overdracht van medicatiegegevens sluit 27 november. In de richtlijn staat vastgelegd hoe zorgverleners omgaan met de uitwisseling van medicatiegegevens van patiënten.

07 november 2016

De richtlijn Overdracht van medicatiegegevens wordt vernieuwd. In deze richtlijn is vastgelegd hoe zorgverleners omgaan met de uitwisseling van medicatiegegevens van hun patiënten. Het concept is inmiddels gereed; tandartsen kunnen er nu hun reactie op geven.

04 november 2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoekt of zorgverleners, waaronder ook tandartsen, de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling naleven. Dat is een verplicht stappenplan om geweld bij patiënten te signaleren en aan te pakken.