08 mei 2018

Tandarts en onderzoeker Dirk Mettes neemt in september afscheid als directeur van KIMO. Het richtlijneninstituut voor de mondzorg is per direct op zoek naar zijn opvolger.

02 mei 2018

De KNMT heeft de richtlijn Tandheelkundige radiologie (2015) herzien. De concepttekst voor de nieuwe richtlijn is klaar en de KNMT nodigt haar leden uit om hier uiterlijk 30 mei aanstaande op te reageren.

12 april 2018

Het Kennisinstituut voor de Mondzorg (KIMO) heeft haar eerste drie klinische praktijkrichtlijnen (KPR’s) vastgesteld. Het gaat om richtlijnen die te maken hebben met implantaten: voor de behandeling van peri-implantaire infecties en voor plaatsing van implantaatgedragen protheses in de boven- en onderkaak.

11 januari 2018

Er is nieuwe regelgeving op het gebied van radiologie op komst. Met ingang van 6 februari 2018 treedt het Besluit Basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) in werking. Dit heeft gevolgen voor mondzorgpraktijken.

08 januari 2018

Geef uw commentaar op de conceptrichtlijn  ‘Diagnostiek, preventie en behandeling van peri-implantaire Infecties’ van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO).

Overzicht van klinische en algemene praktijkrichtlijnen, standpunten en gerelateerde producten (praktijkwijzers, protocollen etc.), die door de KNMT gemaakt en/of geautoriseerd zijn.

03 november 2017

In de nieuwe aflevering van Bits & Bites: de 9-jarige Sara Nijman schreef een boekje over de sluiting van de kaak bij schisis, nieuwe regelgeving omtrent privacy en informatiebeveiliging op komst, richtlijnen over orthodontie in de maak en stoppen-met-roken-advies van de tandarts werkt, blijkt uit onderzoek. 

02 november 2017

Momenteel ontwikkelen de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (KIMS) twee richtlijnen voor orthodontie: één rondom retentie en één rondom röntgen. De richtlijnen zijn in concept klaar en nu opengesteld voor commentaar.

In deze module krijgt u inzicht in de ruimtelijke en logistieke randvoorwaarden ten aanzien van hygiëne bij een mondzorgbehandeling; welke niet-klinisch patiëntgebonden handelingen (met patiëntendossier, telefoon) kunnen plaatsvinden in de behandelruimte; het niet toegestane gebruik van consumpties in kritische ruimten.

In deze module krijgt u inzicht in het beleid rond RDS-methodes (reiniging, desinfectie, sterilisatie) van instrumentarium, hol instrumentarium en de meerfunctiespuit. De procedure van ultrasoon reinigingen en onderhoud van het apparaat daarvoor.