Synoniemen

  • RIE
  • rie
  • ri en e
  • RI&E
30 oktober 2019

De Inspectie SZW controleert ook regelmatig tandartspraktijken op naleving van de Arbowet. Aan welke eisen moet u voldoen om forse boetes te voorkomen?

14 oktober 2019

Meer dan driekwart van de tandartsen vindt dat ze te veel tijd kwijt is aan de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en – Evaluatie, zo bleek in het antibureaucratieproject '(Ont)regel de zorg'. Om het uitvoeren ervan simpeler te maken en zo tijd te besparen lanceert de KNMT een online RI&E-manager.

Hier kunt u lezen hoe u met behulp van de online RI&E-manager voor de mondzorg een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) kunt uitvoeren.

21 juni 2018

De KNMT heeft uit het werkveld vernomen dat de Inspectie SZW (sociale zaken en werkgelegenheid) momenteel controleert of tandartspraktijken zich houden aan het verbod op recappen en of andere arbogerelateerde zaken op orde zijn. Wat kunt u regelen?

Een Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI en E of RI&E) helpt u bij het inventariseren en evalueren van de arbeidsrisico’s in uw praktijk.