09 september 2019

De website staatvandemondzorg.nl heeft na 8 jaar een vernieuwing ondergaan. De navigatiestructuur, grafische presentatie en overzichtelijkheid zijn verbeterd. Ook is de site nu geschikt voor gebruik op tablet en smartphone.

De KNMT werkt aan optimale voorwaarden waaronder mondzorgprofessionals hoogwaardige tandheelkundige zorg kunnen verlenen. Ons doel is een goede mondgezondheid van alle inwoners in Nederland. We hebben hiervoor ook een eigen onderzoeksafdeling.