Synoniemen

  • verlengde-armconstructie
  • verlengde-arm
  • verlengde armconstructie
  • verlengde arm
  • taakdelegatie
  • verlengde arm constructie
29 mei 2019

Minister Bruins zet het experiment met taakherschikking in de mondzorg definitief door. Dat betekent dat mondhygiënisten in een 5 jaar durend experiment zonder tussenkomst van een tandarts primaire caviteiten mogen boren, verdoving gaan toedienen en röntgenfoto’s kunnen maken. De verwachte inwerkingtredingsdatum is 1 juli 2020. Dat heeft het ministerie van VWS woensdag aan de KNMT laten weten. KNMT-voorzitter Wolter Brands is niet verrast maar wel teleurgesteld: ‘Jammergenoeg heeft ook ons appèl aan de Raad van State om de maatregel bij te stellen geen gehoor gekregen.’

26 maart 2019

De recente reactie van minister Bruins voor Medische Zorg op een verzoek van Tweede Kamerlid Ellemeet (GL) en Kamervragen van Van Gerven (SP) over het tandartsentekort, onderstreept het pleidooi van de KNMT om snel meer tandartsen op te leiden. Dit concludeert KNMT-voorzitter Brands op basis van de antwoorden van de minister.

07 februari 2019

Het aantal opleidingsplaatsen van de studie tandheelkunde kan met 71 omhoog tot 311 studenten per jaar, stelt het Capaciteitsorgaan. De KNMT is blij met dit advies en vraagt de minister nu om snel in actie te komen. 

16 januari 2019

De Raad van State bekijkt momenteel of het wetgevingsproces correct gevolgd is en of de maatregel juridisch voldoet. De KNMT draagt daar haar argumenten tegen het experiment aan bij.

18 december 2018

‘Een slechte zaak voor de patiënt’, zo reageert KNMT-voorzitter Wolter Brands op de instemming van de Tweede Kamer vandaag met het taakherschikkingsexperiment van minister Bruins. Hij is teleurgesteld maar nog niet klaar om de handdoek te werpen:  ‘We wenden ons nu tot de Raad van State om de haken en ogen aan dit besluit nogmaals onderbouwd onder de aandacht te brengen.'

12 december 2018

Het CDA en de SP hebben moties ingediend tegen de plannen van minister Bruins om mondhygiënisten zelfstandig te laten boren. De minister wil in mei 2020 starten met het experiment taakherschikking.

05 december 2018

De Tweede Kamer grijpt nog een laatste keer de kans om zich uit te spreken over de taakherschikking in de mondzorg. Tijdens de afgelopen procedurevergadering van woensdag 5 december hebben zowel het CDA als de SP aangegeven moties in te willen dienen over de plannen van minister Bruins om mondhygiënisten zelfstandig te laten boren. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de moties worden ingediend.

27 november 2018

Minister Bruins voor Medische Zorg komt niet met de gevraagde aanvullende argumentatie in zijn beantwoording van de vele vragen die de Tweede Kamer heeft gesteld over het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist. "Ik ben voor taakherschikking, ook wanneer de minister van OCW op basis van het advies van het Capaciteitsorgaan besluit om meer tandartsen op te leiden", aldus Bruins. "Het een hoeft het ander niet uit te sluiten."

07 november 2018

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg heeft het Capaciteitsorgaan opdracht gegeven te komen met een nieuwe raming voor de capaciteit in de mondzorg. Dit naar aanleiding van de discussie die enige maanden geleden ontstond over de capaciteitsraming door onderzoeksbureau Panteia, en het experiment taakherschikking.

16 oktober 2018

De beantwoording van de schriftelijke vragen van de Eerste en Tweede Kamer over het experiment met taakherschikking in de mondzorg is door minister Bruno Bruins uitgesteld tot november.