Synoniemen

  • verlengde-armconstructie
  • verlengde-arm
  • verlengde armconstructie
  • verlengde arm
  • taakdelegatie
  • verlengde arm constructie

Mondzorg is teamwork, van tandartsen, mondhygiënisten en (preventie)assistenten.

05 oktober 2016

Meer dan 700 openbare en een nog onbekend aantal niet-openbare reacties zijn er binnengekomen op de internetconsultatie voor het tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist.

05 oktober 2016

De door de minister van VWS voorgestelde taakherschikking in de mondzorg is slecht voor de kwaliteit ervan. Dat betoogde KNMT-voorzitter Wolter Brands maandag 3 oktober tijdens een rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden.

09 september 2016

De plannen van minister Schippers voor zelfstandig bevoegde mondhygiënisten werken averechts. Wat elders in de geneeskunde wordt gestimuleerd wordt in de mondzorg afgebroken: samenwerken binnen een team, transparantie voor de patiënt en goede kwaliteit van zorg. Dat stelt voorzitter Wolter Brands van de KNMT op het minisymposium over taakherschikking van ANT en KNMT op 7 september 2016 in Nieuwspoort.

08 september 2016

Het ministerie van VWS heeft een internetconsultatie opengesteld voor het tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist. De consultatie vindt plaats om belangstellenden te informeren over en te laten reageren op de plannen om mondhygiënisten meer taken toe te kennen.

08 september 2016

Minister Bruins voor medische zorg wil een experiment starten om de mondhygiënist zelfstandig meer behandelingen te laten uitvoeren. Mondhygiënisten mogen in een eigen praktijk zonder tussenkomst van een tandarts boren, röntgenfoto’s maken en verdoving toedienen. Dat is niet in het belang van de kwaliteit van de zorg voor de patiënt, zo stelt de KNMT, de beroepsvereniging van tandartsen. Om de volgende redenen:

07 juni 2016

Patiënten zijn er niet bij gebaat als mondhygiënisten zelfstandig  gaan boren, verdoven of röntgenfoto’s gaan maken. Dat leidt tot risicovolle situaties voor de patiënt. Bovendien beperkt het de broodnodige aandacht voor het voorkomen van gaatjes en andere problemen in de mond. Ten slotte kan het leiden tot overbehandeling, tot onduidelijkheid over wie wat doet en tot extra kosten.

Waar houd je rekening mee als je de taken in de mondzorgpraktijk verdeelt?

'Tandarts' is een beschermde titel. Zolang er geen BIG registratie is mag die titel dus niet gevoerd worden. De wet bepaalt dat in principe alleen tandartsen zelfstandig bepaalde ‘voorbehouden handelingen’ mogen verrichten. De tandarts kan ‘voorbehouden handelingen’ waartoe hij zelf bevoegd is, onder bepaalde voorwaarden wel overdragen aan anderen zoals tandarts- en preventieassistenten.