Synoniemen

tandartsassistentes
29 juli 2019

Na de zomer organiseert de KNMT Academy, in samenwerking met de KNMT-regio Holland-Noord, weer de populaire cursus Stralingsbescherming voor tandartsassistenten. Van de cursus, die 11 maal wordt gegeven op verschillende plaatsen in het land, zijn 2 varianten: basis en nascholing. Beide worden op dezelfde data en locaties gegeven.

24 juni 2019

Op maandag 1 juli 2019 worden sommige wetten en regels aangepast. Wij zetten de wijzigingen die de mondzorg raken voor u op een rijtje.

23 augustus 2018

De tegemoetkoming voor tandarts-praktijkhouders voor het begeleiden van mbo-studenten die de opleiding tandartsassistent volgen, moet ook na 2019 behouden blijven. Dit bepleit KNMT-voorzitter Wolter Brands in een interview met Dental Tribune over het dringend gewenste mbo-diploma voor tandartsassistenten.

19 juli 2018

De subsidieregeling praktijkleren blijft in 2019 bestaan, zo heeft het kabinet besloten. Werkgevers kunnen door het besluit ook voor het studiejaar 2018-2019 subsidie ontvangen voor het in dienst nemen en begeleiden van mbo-studenten, zoals tandartsassistenten in opleiding.

Wat zijn de aandachtspunten bij het in dienst nemen van een BBL-student?

Er zijn verschillende mogelijkheden om het mbo-diploma Tandartsassistent te behalen. Hieronder vindt u  een overzicht van de verschillende erkende opleidingsvarianten en -instituten.

De opleiding van een tandartsassistent staat of valt met de beschikbaarheid van een goede opleidingsplek of stageplaats. In de praktijk kampen veel opleidingen echter met een tekort aan geschikte plaatsen, waardoor het aantal studenten dat wordt opgeleid beperkt is.

Zorg verlenen doe je samen. Door de uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden en de maatschappelijke druk op het leveren van kwaliteit van mondzorg, wordt een eenduidig, transparant en inzichtelijk opleidingsniveau van het gehele team steeds belangrijker.

Hier vindt u een overzicht van mbo-instellingen die opleidingen tot tandartsassistent aanbieden.