19 maart 2019

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) is van plan het besluit MKA te wijzigen en maakt het ontwerpbesluit bekend.

14 mei 2020 tot 16 mei 2020
Noordwijk
18 februari 2019

Het bestuur van de Sectie Tandarts-Specialisten (STS) van de KNMT is op zoek naar een orthodontist voor de rol van vice-voorzitter. De vice-voorzitter van de STS is ook lid van de Beleidscommissie Orthodontie (BCO).

Het bestuur van de Sectie Tandarts-Specialisten (STS)  is op zoek naar een een orthodontist voor de rol van vicevoorzitter. De vice-voorzitter van de STS is ook lid van de Beleidscommissie Orthodontie (BCO).

06 november 2018

De KNMT zoekt een beleidsadviseur tandarts-specialisten die de belangen van de bij ons aangesloten mka-chirurgen en orthodontisten behartigt.

04 juli 2018

De Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichts-chirurgie (NVMKA) sluit zich aan bij de oproep van de KNMT om het aantal opleidingsplekken voor tandartsen snel uit te breiden.

13 april 2018

Een jaar na de komst van de titel ‘tandarts voor orthodontie’ is deze aanduiding behoorlijk ingeburgerd. Namen als beugeltandarts, tandarts-orthodontist of ortholoog lijken te zijn ingeruild voor de nieuwe aanduiding.

12 maart 2018

Onlangs is het jaarverslag van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) over 2017 verschenen.

26 februari 2018

Onlangs is het jaarverslag van het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) over 2017 verschenen.

21 februari 2018

Per 15 februari 2018 is de inschrijving van de heer J. Payam te Apeldoorn in het specialistenregister Dento-Maxillaire Orthopaedie doorgehaald (artikel 29, derde lid, van de Regeling specialismen tandheelkunde).