Synoniemen

  • prestaties
  • tarief
20 juni 2019

De tarieven voor de tandheelkunde en orthodontie stijgen per 1 januari 2020 met 1,7 procent. Dit heeft de NZa bekendgemaakt. Daarnaast heeft de NZa op basis van consultatie van het veld een aantal wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving voor tandheelkundige en orthodontische zorg.

De KNMT krijgt regelmatig vragen van leden over de kaakchirurgische tarieven. De antwoorden op de meest gestelde vragen (FAQ) hebben we voor u op een rijtje gezet.

12 april 2019

Vanaf 1 juli 2019 is bij een aantal prestatiecodes verplicht om te vermelden in welke kaak behandeld is.

15 februari 2019

Sinds enkele jaren maximeren zorgverzekeraars de bedragen die ze uitkeren voor materiaal- en techniekkosten. De KNMT heeft de maxima die CZ, DSW, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis in 2019 berekenen op een rijtje gezet.

14 februari 2019

VGZ betreurt het dat tandartsen in De Telegraaf zijn beschuldigd van het maken van woekerwinsten. Dat heeft de zorgverzekeraar aan de KNMT laten weten.

07 februari 2019

De KNMT overweegt juridische stappen te nemen tegen VGZ. De zorgverzekeraar bracht donderdag in De Telegraaf haar centrale inkoopbeleid voor implantaten onder de aandacht. Ze zet daarbij tandarts-implantologen weg alsof ze alleen maar bezig zijn met het realiseren van woekerwinsten. VGZ verdraait hiermee willens en wetens de feiten.

04 december 2018

Het nieuwe tarievenboekje van de KNMT is verschenen. In deze uitgave staan de door de NZa vastgestelde prestaties en tarieven voor tandheelkundige en orthodontische zorg per 1 januari 2019. De papieren versie valt uiterlijk vrijdag 21 december bij de leden van de KNMT op de mat.

07 augustus 2018

De NZa heeft begin augustus de nieuwe lijst bekendgemaakt met prestatiecodes waarbij elementnummers moeten worden gepubliceerd. De lijst wordt 1 januari 2019 van kracht.

09 juli 2018

De monitor mondzorg die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op 9 juli heeft gepubliceerd geeft volgens de KNMT een onjuiste weergave van de werkelijkheid. Dit heeft de KNMT recentelijk laten weten aan de NZa.

06 maart 2018

De KNMT heeft grote vraagtekens bij een artikel in de Consumentengids van maart 2018 waarin op basis van onderzoek beweerd wordt dat 11% van de tandartsnota’s niet zou kloppen. Het onderzoek dat aan die bewering ten grondslag ligt, is echter achterhaald en van dubieuze kwaliteit en de conclusie is daarmee op drijfzand gebaseerd. De gids kweekt zo onnodig wantrouwen bij patiënten ten aanzien van de rekening van de tandarts.