Synoniemen

prestaties
12 april 2019

Vanaf 1 juli 2019 is bij een aantal prestatiecodes verplicht om te vermelden in welke kaak behandeld is.

Vraag: wanneer vallen consult en diagnostiek over (niet-verzekerde) zorg onder de basisverzekering?

Vraag: In welke situaties wordt een osteotomie vergoed vanuit de basisverzekering (oftewel: in welke situatie is er een verzekerde aanspraak voor een osteotomie op basis van de Zvw)?

15 februari 2019

Sinds enkele jaren maximeren zorgverzekeraars de bedragen die ze uitkeren voor materiaal- en techniekkosten. De KNMT heeft de maxima die CZ, DSW, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis in 2019 berekenen op een rijtje gezet.

14 februari 2019

VGZ betreurt het dat tandartsen in De Telegraaf zijn beschuldigd van het maken van woekerwinsten. Dat heeft de zorgverzekeraar aan de KNMT laten weten.

07 februari 2019

De KNMT overweegt juridische stappen te nemen tegen VGZ. De zorgverzekeraar bracht donderdag in De Telegraaf haar centrale inkoopbeleid voor implantaten onder de aandacht. Ze zet daarbij tandarts-implantologen weg alsof ze alleen maar bezig zijn met het realiseren van woekerwinsten. VGZ verdraait hiermee willens en wetens de feiten.

04 december 2018

Het nieuwe tarievenboekje van de KNMT is verschenen. In deze uitgave staan de door de NZa vastgestelde prestaties en tarieven voor tandheelkundige en orthodontische zorg per 1 januari 2019. De papieren versie valt uiterlijk vrijdag 21 december bij de leden van de KNMT op de mat.

Vraag: Wanneer mogen Techniekkosten (230000) in rekening worden gebracht?

Vraag: Waarom is het belangrijk dat kaakchirurgen betrokken worden bij de aanlevering van kostprijzen aan de NZa?

Vraag: Hoe zijn de tarieven MKA-chirurgie 2019 tot stand gekomen?