10 september 2019

Vind je het belangrijk dat de KNMT goed, eerlijk en betrouwbaar functioneert? En dat leden die zich niet houden aan de statuten, reglementen en gedragsregels voor tandartsen, hierop worden aangesproken? Dan is de functie van lid van de Commissie Intern Tuchtrecht (CIT) van de KNMT wellicht iets voor jou.

27 juni 2019

Een met de noorderzon vertrokken tandarts die zijn praktijk sloot zonder zijn patiënten daarover te informeren, is uit het BIG-register geschrapt. Dit op last van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) Amsterdam, na een klacht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

20 februari 2019

Het tuchtrecht – dat is geregeld in de Wet BIG - wordt per 1 april 2019 op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen kunnen relevant zijn voor u, zeker als u wordt  geconfronteerd met een tuchtklacht. Lees de veranderingen.

15 februari 2019

Het is gebruikelijk dat een hoektand rond het twaalfde levensjaar doorbreekt. Bij klaagster is dat niet gebeurd. Haar tandarts is daar volgens haar niet goed mee omgegaan, waardoor zij extra kosten heeft moeten maken. Bij de Geschilleninstantie Mondzorg vordert klaagster een schadevergoeding.

21 januari 2019

Een tandarts die per ongeluk een verwonding aan de mondbodem van de patiënt toebrengt, besluit dat niet te melden. Het Regionaal Tuchtcollege heeft daar een probleem mee.

17 december 2018

Achteraf bezien was het niet handig van deze tandarts om af te wijken van het behandelplan van de orthodontist. Niet alleen leidde dat tot een vaststellingsovereenkomst waarin een schadevergoeding van 10.000 euro werd overeengekomen, maar het Regionaal Tuchtcollege Den Haag legde hem ook nog eens een berisping op.

19 november 2018

De zes Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg – vijf regionaal en één centraal – zijn samengesteld uit juristen en beroepsgenoten. Als een tandarts voor een tuchtcollege verschijnt, zijn die beroepsgenoten dus tandartsen. Als het goed is, zijn dat ‘mensen die zelf met hun voeten in de modder staan’. Wat zijn de eisen voor deze functie en hoe transparant is het benoemingsproces?

19 november 2018

Na het plaatsen van een vulling blijft de patiënt pijn houden. Dit resulteert uiteindelijk in een endo. De patiënt dient een klacht in omdat volgens hem de vulling niet nodig was, en hij bovendien onnodig veel pijn heeft gehad.

12 oktober 2018

Klager verwijt de tandarts dat die bij de behandeling van zijn zoon vooraf geen behandelplan maar alleen een kostenraming heeft opgesteld en niet met hen heeft overlegd over de behandelmogelijkheden en de voor- en nadelen daarvan. Ook heeft hij een onvolledige en onjuiste behandeling toegepast.

23 augustus 2018

Op 10 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met een aantal wijzigingen in de Wet BIG.Zo zullen hulpverleners, waaronder tandartsen, hun BIG-nummer bekend moeten maken.