02 juli 2019

GGD-regio Hart voor Brabant heeft recent tandartsen een brief gestuurd over bescherming tegen Hepatitis B. Daarin stelt de GGD dat de norm zoals vermeld in de richtlijn Infectiepreventie voor mondzorgpraktijken afwijkt van het landelijke protocol.

31 januari 2019

Het merendeel van alle mondzorgverleners is voldoende en aantoonbaar beschermd tegen Hepatitis B. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onder 39 tandartspraktijken. De IGJ heeft daarbij gekeken naar de bekendheid met en naleving van normen met betrekking tot vaccinatie tegen Hepatitis B. Ter ondersteuning van haar leden heeft de KNMT onder meer een 'Stappenplan HBV op orde’ ontwikkeld.

01 november 2018

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat beoordelen of tandartsen voldoende aandacht hebben voor de bescherming tegen hepatitis B in hun praktijk. Ze zal de komende tijd bij minimaal 30 praktijken onderzoeken hoe deze bescherming daar geregeld is.

21 juni 2018

De KNMT heeft uit het werkveld vernomen dat de Inspectie SZW (sociale zaken en werkgelegenheid) momenteel controleert of tandartspraktijken zich houden aan het verbod op recappen en of andere arbogerelateerde zaken op orde zijn. Wat kunt u regelen?

23 april 2018

Uit overleg van de KNMT met de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd is gebleken dat tandarts-praktijkhouders doorgaans goed op de hoogte zijn van de verplichtingen omtrent vaccinatie tegen hepatitis B. Bij een controle kunnen ze echter veelal niet per individuele werknemer een vaccinatiebewijs en/of actuele HbsAg-test overleggen, iets dat de richtlijn Infectiepreventie wel voorschrijft. Wat moet u precies regelen?