09 januari 2019

De KNMT heeft met leedwezen kennisgenomen van het overlijden van haar erelid Marten Castelein (27 april 1921 - 8 januari 2019).

De huidige bestuursleden bevinden zich aan het eind van hun eerste benoemingstermijn. Wolter Brands (voorzitter), Henk Donker (penningmeester) en Richard Kohsiek (lid) stellen zich allen herkiesbaar in juni 2019. U kunt zich als tegenkandidaat opgeven als het onderstaande profiel op u van toepassing is.

De KNMT zoekt per juni 2019 een vierde bestuurslid.

17 december 2018

De KNMT informeert u vooral via e-mail. Dat gaat sneller en meer op maat. Voorkom dat u iets mist en zorg dat we over uw juiste e-mailadres beschikken. Als u uw e-mailadres vóór 1 januari 2019 bevestigt, maakt u kans op een nieuwjaarsborrel* – thuis of op de praktijk!

14 december 2018

In december is het traditie dat bestuurders terugkijken op het voorbije jaar en vooruitblikken naar wat komen gaat. Zo ook KNMT-voorzitter Wolter Brands. Het NT liet hem voor zijn verhaal 10 vragen uit een totaal van 25 blind kiezen. De eerste vraag: nummer 9. Zijn geluksgetal? “Nee hoor, ik heb helemaal niets met geluksgetallen. Kom maar op!”

30 augustus 2018

Gezocht: leden die het leuk vinden om hun kennis en ervaring in te brengen bij het de ‘inhoudelijk’ actualiseren van KNMT-richtlijnen en aanverwante producten. 

18 mei 2018

De KNMT is op zoek naar een woordvoerder/communicatieadviseur (36 uur), die contactpersoon is voor de media namens de KNMT. De vereniging zoekt een medewerker die in de media aandacht weet te krijgen voor het belang van een gezonde mond en de rol van de tandarts daarbij.

05 april 2018

Donderdag 19 april is het zover: dan vindt de 206e Algemene Vergadering én de allereerste ledenraad van de KNMT plaats. Het bestuur van de KNMT, de 24 door de leden gekozen raadsleden én andere aanwezige leden wisselen er van gedachten over actuele thema’s in de mondzorg en nemen belangrijke verenigingsbesluiten.

26 februari 2018

NRC heeft afgelopen zaterdag reacties gepubliceerd op haar een week eerder verschenen artikel ‘Weg met de heroïsche tandarts’. Ook de KNMT komt daarin met een weerwoord op het initiële artikel, waarin onbekommerd verschillende zaken door elkaar werden geklutst en waarin de tandarts door het slijk werd gehaald.