Wat heeft de KNMT bereikt in 2019?

Bent u ontevreden over een collega? Het kan voorkomen dat u het gedrag van een collega KNMT-lid als lastig ervaart, waardoor de onderlinge verhouding verstoord raakt en er zelfs een conflict ontstaat. In eerste instantie raden wij u aan om dan met deze collega het gesprek aan te gaan en samen te zoeken naar een oplossing voor de ontstane situatie. Soms lukt het echter niet om samen tot een bevredigende oplossing te komen. In dat geval is er een mogelijkheid om een klacht over de betreffende collega bij de Commissie Intern Tuchtrecht (CIT) in te dienen.

25 juli 2019

‘Het begint bij goede mondzorg!’: dat is de titel van het meerjarenplan 2020 – 2025 van de KNMT. Daarin geeft de vereniging haar visie op de toekomst van de mondzorg en stippelt ze haar koers voor de komende jaren uit.

04 juli 2019

Namens de leden van de KNMT heeft voorzitter Wolter Brands vrijdag 28 juni een cheque ter waarde van 18.000 euro overhandigd aan Ineke van Lent, secretaris van Dental Health International Nederland (DHIN). De donatie van de beroepsvereniging van tandartsen komt geheel ten goede aan ‘Brush, Wash and Smile’. Dat is het nieuwe project waarmee DHIN kinderen in lagelonenlanden op school aanleert hun tanden te poetsen en hun handen te wassen.

03 juli 2019

Het aanbod aan bij- en nascholing voor tandartsen, mondhygiënisten en tandarts- en preventieassistenten is overweldigend. Het nieuwe initiatief Dentalcalendar.nl brengt orde aan in de chaos door een volledig en helder overzicht te bieden van alle bij- en nascholingsactiviteiten voor mondzorgverleners. De KNMT heeft zich als partner aan het initiatief verbonden.

29 juli 2019

Nu steeds meer tandartsen en praktijken zich laten visiteren is de KNMT op zoek naar extra hoofdvisiteurs. Iets voor u?

27 mei 2019

Vrijdag 28 juni vindt de KNMT Zomerborrel plaats en alle leden zijn welkom!

21 mei 2019

Hoe ondersteunde de KNMT vorig jaar haar leden om alle inwoners van Nederland optimale mondzorg te bieden? Dat staat in het nu verschenen jaarverslag 2018 van de vereniging.

19 april 2019

De KNMT heeft een nieuw bestuurslid: Joke Kwakman. De 59-jarige mka-chirurg werd in het bestuur gekozen tijdens de 211e Algemene Vergadering van de vereniging.