18 juli 2019

Met Nikki Boerstal uit Nijmegen heeft de Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) afgelopen maand haar 5.000e tandarts geregistreerd. De 26-jarige Boerstal, die in Beuningen en Grave werkt, studeerde een jaar geleden in Nijmegen af.

29 juli 2019

Nu steeds meer tandartsen en praktijken zich laten visiteren is de KNMT op zoek naar extra hoofdvisiteurs. Iets voor u?

23 mei 2019

De NT-kennistoets verschijnt 24 mei voor het eerst  op het vernieuwde kennistoetsendeel van de KNMT-site. De nieuwe vormgeving maakt de NT-kennistoetsen overzichtelijker en aantrekkelijker.

16 mei 2019

Zzp-tandartsen en tandartsen in loondienst kunnen naast deelnemen aan praktijkvisitatie, zich nu ook individueel laten visiteren.

02 mei 2019

Voor een grote groep tandartsen geldt dat zij per 1 juli aanstaande hun registratie bij het KRT moeten verlengen. Een van de eisen die het KRT aan de herregistratie stelt, is meedoen aan visitatie.

01 februari 2019

Op initiatief van de KNMT heeft de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) de HKZ-norm Mondzorg vernieuwd. De nieuwe kwaliteitsnorm sluit beter aan bij kleinere praktijken en bij de manier waarop de mondzorgbranche om wil gaan met kwaliteit.

Met KNMT-Praktijkvisitatie voor de mondzorg kunt u op een vertrouwde en veilige manier reflecteren op het zorgverleningsproces.

19 oktober 2017

Tijdens Medisch Ondernemen LIVE op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober konden KNMT-leden kans maken op een gratis Praktijkvisitatie. Wie heeft er gewonnen?