04 november 2019

Een verplichte offerte, ureninschatting en factureren op uurbasis: met die nieuwe regels krijgen zzp-tandartsen en hun opdrachtgevers te maken als het aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt. Dat blijkt uit aanvullende regelgeving op de wet DBA die nu gepubliceerd is.

21 oktober 2019

Op 1 januari 2021 treedt de opvolger van de wet DBA, de huidige zzp-wetgeving, in werking. Stukje bij beetje wordt er al meer over bekend. Wat we al weten zetten we op een rij.

16 oktober 2019

Vanwege de onduidelijkheid van die wet wordt er momenteel beperkt gehandhaafd op de wet DBA. Maar dat geeft vooral opdrachtgevers zoals tandarts-praktijkhouders zekerheid. En niet de zzp-tandarts. Hoe zit dat precies?

10 oktober 2019

De KNMT ledenservice kreeg donderdag veel vragen over een petitie naar aanleiding van een oordeel van de Belastingdienst. In deze zaak wordt een tandarts die dacht zelfstandig te werken niet aangemerkt als ondernemer.

26 juni 2019

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zijn wijzigingsplannen voor de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) bekendgemaakt. Die variëren van een minimumtarief voor zzp’ers en het afzien van het criterium reguliere bedrijfsactiviteiten, tot het invoeren van een opt-out / zelfstandigheidsverklaring en een optionele opdrachtgeversverklaring. Verder wordt de periode waarin de Wet DBA voor opdrachtgevers niet wordt gehandhaafd, verlengd tot 1 januari 2021.

06 mei 2019

In de zorg zijn zzp’ers belangrijk voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Ze vervullen immers een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is. De KNMT is bezorgd dat deze smeeroliefunctie onder druk komt te staan als een nieuw wetsvoorstel wordt aangenomen. Namens de vereniging praat praktijkspecialist Harry Korver leden bij over de nieuwe wetgeving.

12 februari 2019

Het kabinet komt waarschijnlijk in 2020 met nieuwe wetgeving voor zzp’ers. Deze wetgeving wordt ook van toepassing op zelfstandig werkende mondzorgprofessionals, zoals waarnemers en praktijkmedewerkers. Praktijkhouders die met waarnemers werken, krijgen er ook mee te maken. 

27 november 2018

De regering slaagt er niet in om de Wet DBA per 1 januari 2020 te wijzigen. Dat heeft minister Koolmees op 26 november laten weten. Hoewel de wetswijziging tot 1 januari 2021 duurt, worden er per 1 januari 2019 aanvullende criteria gegeven voor het vaststellen van een gezagsverhouding die direct van toepassing worden. 

25 juni 2018

De KNMT heeft samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Federatie Medisch Specialisten en VvAA een brief aan de Tweede Kamer gestuurd om aandacht te vragen voor de bijzondere positie van zzp’ers in de zorg. De beroepsorganisaties verzoeken de Kamer om betrokken te worden bij het vormgeven van de nieuwe zzp-wet. 

05 december 2017

De anderhalf jaar geleden ingevoerde Wet DBA is, op z’n zachtst gezegd, erg ingewikkeld. De nieuwe regering wil hem daarom op verschillende punten aanpassen. Hebben die eventuele aanpassingen consequenties voor tandartsen–praktijkhouders en tandartsen-zzp – en zo ja, welke?