Synoniemen

wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders. De KNMT heeft een handreiking opgesteld voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in de mondzorg over de wettelijke verplichtingen die voor hen gelden vanuit de Wkkgz.

04 oktober 2017

Een groot deel van de tandartsen die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tijdens de controleweek heeft bezocht, past hun declaratiegedrag direct aan. Begin september controleerde de NZa bij 18 tandartspraktijken of zij het uitvragen van de medische voorgeschiedenis van patiënten (aanvullende medische anamnese) op de juiste manier bij patiënten in rekening brengen. Dit bleek bij veertien praktijken niet het geval; acht daarvan zijn al voor het bezoek gestopt met onterecht declareren.

25 augustus 2016

De KNMT organiseerde donderdagavond 25 augustus een brainstormsessie met tandartsen over de implementatie van de nieuwe klachtenregeling en andere regelingen in het kader van de Wkkgz.

Werkwijze melden

Definities van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) regelt 2 belangrijke zaken: kwaliteit en klachtrecht. De wet vervangt deels bestaande wetgeving en bevat nieuwe bepalingen en verplichtingen. De nieuwe regels worden in fases ingevoerd. Belangrijke data zijn 1 juli 2016 en 1 januari 2017. De Wet Wkkgz is sinds 1 januari 2016 van kracht.