Synoniemen

  • wet BIG
  • BIG

Het beroep tandarts is geregeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). De wet heeft als doel de kwaliteit van de zorgverlening te bevorderen en te bewaken. Ook beschermt deze wet de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door een zorgverlener. De tandarts valt onder de zogenaamde 'zware regeling' en is een 'artikel 3-beroep'.

Heeft u een diploma Tandheelkunde behaald in het buitenland en wilt u in Nederland tandarts worden? Dan gelden speciale regels: