01 november 2018

We zoeken een lid voor de cao-klankbordgroep voor de cao ziekenhuizen. In december start FBZ met de voorbereidingen voor de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) omdat de huidige eind maart afloopt.