27 november 2018

De overeenkomst van zorgverzekeraar CZ voor tandprothetische zorg in 2019 voor tandartspraktijken geldt zowel voor de gehele conventionele prothese als voor de frameprothese en partiële prothese. Dit betekent dat de vergoeding van 90% van de maximum honorariumtarieven die CZ biedt, ook geldt voor de behandelingen die niet onder de aanspraken van de basisverzekering vallen.

04 oktober 2018

VGZ heeft haar inkoopbeleid voor de mondzorg 2019 fors aangepast. Dit heeft geleid tot nieuwe overeenkomsten, een andere opzet van de overeenkomsten, meer kwaliteitseisen en aangepaste garantiebepalingen.

31 oktober 2017

Contractering voor 2018

De meeste zorgverzekeraars sluiten alleen nog contracten af voor de conventionele - en implantaatgedragen protheses en niet meer voor algemeen practici.

19 oktober 2017

De KNMT beoordeelt het inkoopbeleid en contracten van zorgverzekeraars, in dit geval van VRZ-Zorginkoop. De informatie ondersteunt mogelijk uw overweging al dan niet een contract te sluiten.