27 november 2019

VGZ ziet af van haar machtigingseis voor de V30 en V35, iets dat niet in de polisvoorwaarden is geregeld. Dit na overleg met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waar de KNMT de kwestie aankaartte nadat overleg tussen de KNMT en VGZ niets had opgeleverd. Tandartsen die benadeeld zijn door de machtigingseis, kunnen zich melden bij VGZ.

18 november 2019

Moet ik een aanvullende tandartsverzekering nemen? Heeft het zin om mijn verzekering aan te passen? Welke behandelingen worden eigenlijk vergoed? Tandartsen worden in deze periode overspoeld met vragen van patiënten over hun verzekering. Om haar leden hierbij te ondersteunen, start de KNMT de publiekscampagne ‘Mondzorg en verzekeren’.

14 november 2019

Steeds nadrukkelijker klinkt de roep om meer kinderen naar de tandarts te krijgen en voor meer aandacht voor een goede mondgezondheid voor de jeugd te zorgen. Zorgverzekeraars kunnen een belangrijke rol spelen bij het honoreren ervan. Wat zij zoal doen? Het NT inventariseerde het.

19 november 2019

Tandartsen die geen overeenkomst implantologie hebben met zorgverzekeraar VGZ krijgen mogelijk niet altijd de netto-inkoopprijs van het implantaat vergoed als ze wel een door VGZ geselecteerd implantaatsysteem gebruiken. Bij de machtigingsaanvraag moeten ze hier al rekening mee houden door een nota met de netto-inkoopprijs bij te voegen.

04 november 2019

Zorgverzekeraar VGZ heeft op verzoek van de KNMT het hoofdstuk ‘declareren’ op haar website aangepast. De vermelding dat declareren van niet-gecontracteerde zorg via een restitutienota aan de patiënt moet verlopen en dus niet meer via factoring of Vecozo, blijkt niet te kloppen en is herzien.

07 november 2019

Ixorg gaat vanaf 1 januari 2020 verder als ongevallenverzekering voor mondzorg, fysiotherapie of allebei. Klanten kunnen niet langer via ixorg maandelijks geld opzij zetten voor de tandarts of fysiotherapeut.

23 oktober 2019

In 2020 biedt VGZ zorgovereenkomsten aan voor Tandprothetische zorg, Angst, sedatie & narcose en Jeugdtandverzorging. In hun inkoopbeleid leest u dat deze zorgovereenkomst(en) uiterlijk 31 oktober 2019 geretourneerd moeten worden. De zorgverzekeraar heeft besloten deze tekentermijn te verlengen tot en met 15 december 2019.

18 oktober 2019

Zorgverzekeraar CZ, de gemeente, lokale tandartsen en de KNMT slaan de handen ineen om meer kinderen op controle bij de tandarts te krijgen in Heerlen. Ouders van kinderen in deze stad die niet naar de tandarts zijn geweest, krijgen een brief van de zorgverzekeraar. Daarin roept de zorgverzekeraar ouders op hun kind alsnog de tandarts te laten bezoeken. Het gaat om een groep van 2.400 kinderen.

15 oktober 2019

Het inkoopbeleid voor de mondzorg van zorgverzekeraar CZ in 2020 roept een gemengd gevoel op bij de KNMT. Positief is dat de zorgverzekeraar het preventiebeleid van de afgelopen jaren verder uitbouwt, wat aansluit bij het preventiespeerpunt van de KNMT. Het beleid van CZ rond onder meer de overkappingsprothese op implantaten en de conventionele prothese stuit echter op bezwaren van de KNMT.

03 oktober 2019

De KNMT is positief over de voornemens van Menzis voor de mondzorg in 2020. Zo wil de zorgverzekeraar het experiment taakherschikking kritisch gaan volgen, veel machtigingseisen laten vervallen en samen met het veld onderzoeken hoe de mondgezondheid bij kinderen en kwetsbare ouderen  kan verbeteren. Bij het voornemen om de techniek- en materiaalkosten zonodig aan te passen, plaatst de KNMT vraagtekens.