Synoniemen

(zzp'ers
15 mei 2018

Vrouwelijke zelfstandige tandartsen of meewerkend echtgenotes in de praktijk van hun partner die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen alsnog aanspraak maken op de compensatieregeling zwangere zzp’ers. De regeling treedt op 15 mei 2018 in werking.

05 april 2018

Op zaterdagmiddag 26 mei, 2 en 16 juni organiseert de KNMT op 3 plaatsen in het land Get Connected. Een nieuw event speciaal voor tandartsen zzp’ers en tandartsen in loondienst.

12 februari 2018

De model-overeenkomst van opdracht tussen tandarts en mondhygiënist of mondhygiënist en tandarts, genaamd mondzorgpraktijk, is aangepast aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In deze overeenkomst zijn nu afspraken vastgelegd over kwaliteit en de afhandeling van klachten.

Uw financiële administratie vormt de basis van uw belastingaangiften. Als uw administratie niet volledig is en niet binnen een redelijke termijn te controleren is of als uw administratie niet lang genoeg bewaart, kan dat vervelende gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk deze vanaf het begin goed bij te (laten) houden.

22 november 2017

Zo’n 100 zzp-tandartsen woonden zaterdag 18 november de jaarlijkse ZZP-dag van de KNMT bij.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders. De KNMT heeft een handreiking opgesteld voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in de mondzorg over de wettelijke verplichtingen die voor hen gelden vanuit de Wkkgz.

13 oktober 2016

De rechtbank in Arnhem heeft eind september de herziening van de VAR van een tandarts-ZZP’er door de Belastingdienst bevestigd. Hoewel er op de argumentatie van de rechtbank wat is af te dingen, wordt hiermee nogmaals duidelijk dat een VAR in principe een voorlopig oordeel is over de fiscale positie van een belastingplichtige.

24 maart 2016
Utrecht

Ga je aan de slag als ZZP-tandarts? Dan moet je een aantal zaken regelen. De KNMT zet ze voor je op een rijtje.